Forskningssjuksköterska

Forskningssjuksköterskor inom Tema Cancer bidrar till utvecklingen av nästa generationens cancerbehandlingar. Vi arbetar med kliniska prövningar för patienter med olika cancerdiagnoser. Vi bedriver studier i olika faser, från att ett studieläkemedel ges för första gången till människa till senare studier där studiebehandlingen jämförs med sedan tidigare etablerad rutinbehandling.

Som forskningssjuksköterska inom Tema Cancer arbetar du i team med läkare, andra forskningssjuksköterskor och forskningsundersköterskor. För att patienterna skall få den bästa behandlingen och uppföljningen har vi ett nära samarbete med personalen på temats mottagningar, dagvård och avdelningar.

Forskningssjuksköterskan startar upp och driver kliniska prövningar tillsammans med ansvarig prövare. Patienter som är lämpliga tillfrågas om att vara med i studien där forskningssjuksköterskan ansvarar för studiekoordineringen, kontroller som utförs på patienterna innan, under och efter studien och i vissa studier ger vi även behandlingen. Inmatning av biverkningar, effekt och resultat sker löpande i studiedatabasen.

Forskning på människor är ansvarsfullt och styrt av ett gediget regelverk och därför används ett standardiserat arbetssätt kombinerat med kontinuerlig utbildning.

För att jobba som forskningssjuksköterska behövs svensk sjuksköterskelegitimation, ett sinne för noggrannhet, struktur, framåtdriv, en god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett tydligt patientfokus. Du bör dessutom vara bekväm med engelska, då det används i många sammanhang.

Tjänstgöringen kan variera något beroende på studieupplägg men i de flesta studier arbetar vi som forskningssjuksköterskor dagtid.

För ytterligare information välkommen att kontakta;

Fredrik Bäckrud, Enhetschef Medicinsk enhet Centrum för Kliniska Cancerstudier
fredrik.backrud@regionstockholm.se