Teman och funktioner

På Karolinska Universitetssjukhuset är patientens resa genom vården i fokus. Vården är organiserad i interprofessionella och interdisciplinära team runt patienten som fördelas i sju medicinska temaområden och fyra funktioner.

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund