Vårdgivarinformation om Teman och Funktioner

Vi organiserar vårdverksamheten i teman och funktioner utifrån patientens väg genom vården. Här finns mer information om bland annat medicinska enheter, omvårdnadsområden samt remissinformation under respektive tema och funktion.

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund