Vårdgivarinformation om Teman och Funktioner

Vi organiserar vårdverksamheten i teman och funktioner utifrån patientens väg genom vården. Här finns mer information om Karolinska Universitetssjukhusets olika centrum, Medicinska enheter, Omvårdnadsområden samt remissinformation under respektive Tema och Funktion.

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund