Medicinska enheter och Omvårdnadsområden A-Ö

Här kan du söka bland Medicinska enheter, Omvårdnadsområden och centrum på Karolinska. Medicinska enheter inom ett tema samlar patientgrupper med närliggande vårdbehov. En medicinsk enhet inom en Funktion utför de delar av vården som patientgrupper inom många medicinska enheter är i behov av exempelvis röntgen, sövning inför operation eller laboratorieanalyser. Omvårdnadsområden samlar ett Tema eller en Funktions omvårdnadsenheter och avdelningar för att få bättre flexibilitet och resursutnyttjande av omvårdnaden. På sjukhuset finns även ett antal centrum som samlar vård inom specifika områden.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

Å

Ö

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund

Granskare: Henrik Kennedy , Kommunikationsdirektör

Uppdaterad: