Medicinska enheter och Omvårdnadsområden A-Ö

Här kan du söka bland de Medicinska enheter, Omvårdnadsområden och centrum som tillhör sjukhusets teman och funktioner. Vården organiseras inom medicinska enheter och i några teman och funktioner även i omvårdnadsområden. Inom sjukhuset finns även ett antal centrum som samlar vård inom vissa specifika områden.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

N

P

R

S

T

Å

Ö

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund

Granskare: Henrik Kennedy , Kommunikationsdirektör

Uppdaterad: