Utomlänsvård för vårdgivare från hela landet

Vi vill göra det enkelt att samarbeta med oss på Karolinska. 94% (2023) av våra utomlänspatienter upplevde vården som bra eller mycket bra. Att samarbeta med oss på Karolinska Universitetssjukhuset ger dina patienter tillgång till avancerad specialistvård av hög kvalitet.

Karolinska är hela Sveriges sjukhus

För oss är varje samarbete med vårdgivare en möjlighet att förverkliga patientens rättighet till jämlik vård. De sjukhus vi samarbetar med idag gör det med förtroendet för vår vårdkvalitet och tillgänglighet. 

Dina patienter får den sjukvård du väljer i samråd med våra experter. Sedan tar vi gemensamt ansvar för vård och behandling.

Karolinskamodellen – smidigt och säkert samarbete

Vi har utvecklat ett arbetssätt som gör samarbetet smidigt och säkert. Karolinskamodellen ger högkvalitiv och kostnadseffektiv vård – samtidigt som vi gemensamt driver utvecklingen framåt. Karolinskamodellen omfattar även ett utvecklat samarbete för forskning och innovation och kompetensutveckling av personal för bägge parter.

 • Partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset ger
  högspecialiserad vård – hög kvalitet, hög patientsäkerhet.
 • Möjlighet att köpa den vård du vill ha.
 • Spetskompetens dygnet runt med tillgång till jourlinjer.
 • Möjlighet att delta vid multidisciplinära konferenser (MDK).
 • Möjlighet att konsultera kring patient.
 • Tidig hemgång.
 • Second opinion.
 • Videomöten med patient.
 • Auskultation och kompetensutveckling för samarbetspartners.

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.

 • Läs vidare vilka NHV-tillstånd som finns på Karolinska här.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) arbetar med att förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Vi har ett nära samarbete med regionens alla expertteam. CSD ger vägledning och information, men har ingen mottagning och gör inga medicinska bedömningar.

 • För mer information och kontaktvägar, klicka här.

Prislista för utomläns- och utlandsvård

Här hittar du Karolinskas prislista för patienter från andra regioner samt för utlandspatienter inom EU.

Intensivvårds Transport Centrum (ITC)

ITC transporterar svårt sjuka patienter som är i behov av IVA-transport med avancerad intensivvård under hela resan, oavsett om det är via intensivvårdshelikopter, specialutrustade ambulansflygplan, eller marktransport. ITC utför intensivvårdstransport till och från Karolinska men också mellan andra sjukhus vid behov.

 • För kontakt och mer information, klicka här.

Samverkansavtal med andra regioner

Karolinska har särskilda avtal med nio regioner:

 • Dalarna
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Jämtland Härjedalen
 • Norrbotten
 • Sörmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland

 

Är du patient tillhörande en annan region men vill vårdas hos oss?

Utomlänsteamet

For international visitors