Kliniskt Träningscentrum, KTC)

KTC är en kärnverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge. Erbjuder praktisk träning för studenter och vårdpersonal. Med hjälp av simulatorer, attrapper och erfaren personal möjliggör KTC praktisk träning för studenter samt bidrar till kompetensutveckling och livslångt lärande för vårdpersonal.

 

Öppettider på KTC

Öppettider: Huddinge och Solna

måndag- torsdag kl.08.00 - 16.00
fredagar:            kl.08.00 - 15.30

Simulerad träning på KTC riktas till studenter från
Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola och till vårdpersonal från Karolinska Universitetssjukhuset.

Drop-in för Studenter:
Kvällsöppet tisdag och torsdag kl.16.00-19.00

OBS!
Inställda kvällspass i Huddinge: 28/5.
Inställda kvällspass i Solna: 30/5.

Från och med första Juni tar kvällsträningen sommaruppehåll. Höstens tider annonseras längre fram.

Ändrade öppettider kan ske med mycket kort varsel!

Kontrollera alltid öppettider på hemsidan samma dag du avser att träna.

Förutsättningar innan träning på egen hand

Karolinska Universitetssjukhusets klädregler gäller på KTC.

  • Klädombyte - ta med egen vårdklädsel
  • Studentlegitimation - ska visas upp vid ankomst
  • Fått praktisk genomgång från lärosätet i det moment du ska träna.

Under kvällstid bemannas KTC av studentamanuenser.

Nationella riktlinjer, Vårdhandboken rekommenderas.

 

 

Boka tid på KTC

Handledare och instruktörer är välkomna att göra en bokningsförfrågan till KTC.

Relaterat till att KTC ofta är fullbokat med kurser och examinationer under dagtid hänvisas studenter att egenträna under kvällsöppet.
Se rubrik, öppettider.

Du kan läsa mer om hur bokning går till i lathunden.
Ingen inloggning behövs. När bokningen är genomförd får du en bekräftelse inom ett par dagar via e-post

Bokningsförfrågan

Ladda ner lathunden

Utrustning i metodrummen - Huddinge

Handledarinformation Huddinge

Handledarinformation Solna

Vad kan man träna på KTC?

Kliniskt Träningscentrum bidrar till bästa möjliga patient, personal- och studentsäkerhet och möjliggör praktisk utbildning, fortbildning och kompetensutveckling. Examinationer både individuellt och i team.

Handledning på KTC

Alla utbildningsmoment genomförs under handledning av pedagoger från Universitet och högskola eller av formella handledare och instruktörer från universitetssjukhusets verksamheter.

Träning på egen hand

Förusätter att studenter fått teoretisk och praktisk genomgång i det aktuella momenten.
Egenträning hänvisas till kvällstid - se öppettider

Vem kan boka KTC:s tjänster?

 

  • Samtlig sjukvårdpersonal anställda på Karolinska Universitetssjukhuset.

  • Kursansvariga från Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola
                                                 
  • Externa kunder enligt överenskommelse.

Klädregler

Kädsel och hygienregler gäller på KTC som på Karolinska Universitetssjukhuset 

För att förhindra smittspridning, förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande ska pedagoger, handledare, studenter och vårdpersonal
vara ombytta inför de praktiska övningarna på KTC.

Läs mer under Hygien och Klädpolicy.

Läs mer om vad du kan träna på i våra KTC-broschyrer