Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST)

Vid CAMST kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling.

Traumaträning med patientsimulator. Foto: Rickard Kilström

CAMST är Sveriges första simuleringscentrum och invigdes 2002. Det grundades för att möta kraven på systematisk och evidensbaserad träning inom högteknologisk sjukvård med speciellt fokus på människa- maskininteraktion i vården. Tyngdpunkten ligger på human factors och systematisk användning av nya träningsmetoder för en god patientsäkerhet.

Verksamheten har två inriktningar

  • Individuell färdighetsträning i bildstyrda medicinska interventioner med virtual reality-simulatorer
  • Avancerad simulering med fokus på samarbetsträning (crew resource management).

Våra utbildningar ger säkrare behandling

Patientsimulatorerna är modeller av vuxen och barn i naturlig storlek med verklighetstrogna funktioner för andning, cirkulation och medvetande. Dessa simulatorer är effektiva för att träna icke tekniska färdigheter som gruppdynamik, kommunikation och beslutsfattande. Gruppdeltagarna får lösa olika medicinska tillstånd och situationer genom att prova nya sätt att använda gruppens kompetenser och samarbetsförmåga.

I kurser för kirurgisk och gynekologisk laparoskopi, bronkoskopi, artroskopi, koloskopi, gastroskopi, endourologi, angiografi och angioplastik integreras avancerade simulatorer i undervisning och träning av teknisk färdighet inom dessa områden, för specialister och blivande specialister.

CAMST instruktörer är kliniskt verksamma inom olika specialiteter och utbildade för att med hög kompetens instruera och skapa kurser eller träning anpassade till olika verksamheter.

Träna hos oss – eller i den egna verksamheten

Simulatorträningen sker antingen i CAMST:s egna lokaler eller förläggs till den kliniska miljön för att träna det verkliga arbetslaget i autentisk omgivning.

CAMST är ackrediterat av American College of Surgeons.som Comprehensive Education Institutes sedan 2008
CAMST är ackrediterat av NETWORK OF ACCREDITED SKILLS CENTRES IN EUROPE  sedan 2018