Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket finns främst till för anställda på Karolinska och avtalskunder och ger även viss service till studenter. Patienter och närstående är självklart också välkomna. För anställda erbjuder Biblioteket tryckt och elektronisk facklitteratur, samt handledning, support och undervisning i informationssökning och referenshantering

Personal, studenter som har klinisk placering på sjukhuset, patienter och närstående samt avtalskunder får låna och reservera medicinsk facklitteratur. Studenter i grundutbildning inom vård och hälsa får låna det som finns inne, inte reservera.

Vi erbjuder bland annat

  • kurser i informationssökning i PubMed och andra databaser
  • presentationer och utbildningar anpassade efter klinikers önskemål
  • personlig handledning vid informationssökning
  • undervisning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote.
  • möjlighet att beställa sökningar från biblioteket

Som personal på sjukhuset kan du även låna skönlitteratur från Allmänna biblioteket i Huddinge eller Allmänna biblioteket i Solna.

Sök artiklar och böcker

Hjälp med informationssökning

EndNote

Kontakta Biblioteket Huddinge

Skicka e-post: Biblioteket
Adress: Plan 5, mittemot Apoteket, C2:59

Öppettider för Biblioteket Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Telefon: 08-585 800 65

Bibliotekschef

Helena Kettner Rudberg
08-517 739 70

Kontakta Biblioteket Solna

Skicka e-post: Biblioteket
Adress: Bibliotek A5:06, huvudentrén Eugeniavägen 3, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Öppettider för Biblioteket Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Telefon: 08-123 74132

Bibliotekschef

Helena Kettner Rudberg
08-517 739 70