Hygien och klädpolicy på KTC

För att förhindra smittspridning, förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande ska enligt Karolinska Universitetssjukhusets klädpolicy samtliga vara ombytta inför de praktiska övningarna.

Sjukhusets kläder kan användas alternativt engångskläder som köps in och delas ut av respektive utbildningsprogram.

OBS. Kläder kan inte köpas på KTC.