Kliniskt Träningscentrum - KTC

KTC är en kärnverksamhet för livslångt lärande där samtliga yrkeskategorier inom vården genom repeterad praktisk träning kan upprätthålla, underhålla och uppdatera sin yrkeskompetens både individuellt och tvärprofessionellt i team. ”Patienten först men inte först på patienten”

Relaterat till Covid-19

För att minimera risken för smittspridning kommer from den 1/4 antalet besökare som utbildas på KTC eller HLR att begränsas i respektive metodrum.
Håll rekommenderat avstånd mellan varandra under det praktiska utbildningstillfället, följ basala hygienrutiner.

Ingen samling får förekomma i uppehållsrummen på KTC utan samtliga hänvisas att ta lunch eller samlas innan/efter den praktiska utbildningen utanför KTC lokalen.

Lärosäten ansvarar för att studenter erhållit gällande riktlinjer på KTC innan undervisningen.
För detaljerad information kontakta receptionen!

Känner du dig sjuk! Stanna hemma!

________________________________________________

Syfte

För att förebygga vårdrelaterade skador, öka patientsäkerheten samt att medarbetare ska kunna uppnå Karolinska Universitetssjukhusets värderingar: "ansvar, medmänsklighet och helhetssyn"
möjliggör KTC kontinuerlig praktisk träning i en kontrollerad lugn och avskild miljö.

En stor del av vårdrelaterade patientskador orsakas av bristande kommunikation mellan olika yrkeskategorier, därför krävs återkommande simulerad träning i praktiska färdigheter, kommunikation och teamarbete.

Målgrupp

  • All sjukvårdpersonal, anställda på Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Högskolans alla studentkategorier KI RKH
  • Externa kunder enligt överenskommelse

Hur utförs träning i praktiskt "hantverk" kommunikation och teamarbete?

Exempel på simulerad färdighets- och procedurträning på attrapper:
PVK, CVK, SVP, venprovtagning, lumbalpunktion,
bröst/prostata palpation, ultraljud, kateterisering, suturering, bladderscan, EKG.

Simulerad träning på patientsimulator "Instruktörsutbildning ett krav"

Scenarioträning
Interprofessionell träning i team
Kommunikation (Closed loop)

Handledning

Alla utbildningsmoment genomförs under handledning av pedagoger från universitet/högskola eller handledare från sjukhusets kliniker.

Klädregler

För att förhindra smittspridning, förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande ska pedagoger, handledare, studenter och vårdpersonal vara ombytta inför de praktiska övningarna på KTC.

 

När du vill kontakta oss

Solna

KTC Reception: 08-517 730 90

E-post Ktc Solna
E-postadressen är uppbyggd med ktcsolna.karolinska följt av @sll.se

HLR Reception: Linnea Löwenborg: 517 792 63
                           Yvonne Lundin: 517 702 02

Hitta till KTC Solna
Besöksadress: Akademiska stråket 1 J3:30

 

Huddinge

KTC Reception: 08-585 826 96
E-post Ktc Huddinge
E-postadressen är uppbyggd ktchuddinge.karolinska@sll.se

HLR Reception: Karin Imnander: 585 806 83
                           Carina N Ahlqvist: 585 806 03

Hitta till KTC Huddinge (pdf)
Besöksadress: Alfred nobels allé 8, plan 5

 

 

 

Läs mer om vad du kan träna på i våra KTC-broschyrer

Följ oss på Facebook

Är du patient eller närstående?