Kliniskt Träningscentrum - KTC

”Patienten först, inte först på patienten” KTC är en kärnverksamhet för livslångt lärande. Samtliga yrkeskategorier inom vården kan genom repeterad praktisk träning upprätthålla, underhålla och uppdatera sin yrkeskompetens både individuellt och tvärprofessionellt i team. KTC tar emot alla studentkategorier från grund- och specialistutbildningsprogrammen Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola

Relaterat till Covid-19

För att minimera risken för smittspridning är antalet besökare begränsat.
Håll rekommenderat avstånd mellan varandra.
Följ basala hygienrutiner.Samling måste ske utanför KTC lokalen och får inte förekomma i uppehållsrum eller vid receptionen.

Lärosäten ansvarar för att informera studenter om gällande riktlinjer.

Känner du dig sjuk, stanna hemma!

________________________________________________

Kontinuerlig praktisk träning i en kontrollerad avskild miljö

Syfte

 • Öka patientsäkerheten, förebygga vårdrelaterade skador, möjliggöra att medarbetare kan uppnå Karolinska Universitetssjukhusets värderingar: "Ansvar Medmänsklighet Helhetssyn".
  En stor del av vårdrelaterade patientskador orsakas av bristande kommunikation mellan olika yrkeskategorier, därför krävs återkommande simulerad träning i praktiska färdigheter och scenarioträning i team

 • Tillmötesgå och skapa förutsättningar utifrån högskolornas behov av praktisk färdighetsträning, teamträning och examination.

Målgrupper

 • Samtlig sjukvårdpersonal, anställda på Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Samtliga studentkategorier från Högkolorna KI RKH
 • Externa kunder enligt överenskommelse

Träning i kliniska färdigheter, scenarioträning i team, interprofessionellt lärande

 • Exempel på simulerad färdighets- och procedurträning på attrapper:
  Se avsnitt: träningsmoment/kliniska färdigheter!

 • Scenarioträning i team
  Interprofessionellt lärande
  se avsnitt: Scenarioträning med instuktör på KTC

Handledning

Alla utbildningsmoment genomförs under handledning av pedagoger från universitet/högskola eller formella handledare från sjukhusets verksamheter.

Klädregler

För att förhindra smittspridning, förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande ska pedagoger, handledare, studenter och vårdpersonal vara ombytta inför de praktiska övningarna på KTC.
Se avsnitt Hygien och Klädpolicy

 

När du vill kontakta oss

Solna

KTC Reception: 08-517 730 90

E-post Ktc Solna
E-postadressen är uppbyggd med ktcsolna.karolinska följt av @sll.se

HLR Reception: Linnea Löwenborg: 517 792 63
                           Yvonne Lundin: 517 792 02

Hitta till KTC Solna
Besöksadress: Akademiska stråket 1 J3:30

 

Huddinge

KTC Reception: 08-585 826 96
E-post Ktc Huddinge
E-postadressen är uppbyggd ktchuddinge.karolinska@sll.se

HLR Reception: Karin Imnander: 585 806 83
                           Carina N Ahlqvist: 585 806 03

Hitta till KTC Huddinge (pdf)
Besöksadress: Alfred nobels allé 8, plan 5

 

 

 

Läs mer om vad du kan träna på i våra KTC-broschyrer

Följ oss på Facebook

Är du patient eller närstående?