Kliniskt Träningscentrum, KTC)

Kliniskt Träningscentrum KTC. En kärnverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge. Erbjuder praktisk träning för studenter och vårdpersonal. Med hjälp av simulatorer, attrapper och erfaren personal möjliggör KTC praktisk träning för studenter samt bidrar till kompetensutveckling och livslångt lärande för vårdpersonal.

 

Öppettider på KTC

Öppettider: Huddinge och Solna 

måndag- torsdag kl.08:00 - 16:00
fredagar: kl.08:00 - 15:30

Simulerad färdighetsträning för studenter från Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och vårdpersonal från Karolinska Universitetssjukhuset.
___________________________________________________________

Kvällsöppet hösten 2023
Egenträning för studenter och vårdpersonal

tisdagar och torsdagar kl. 16.00-19.00

Kontrollera öppettider på hemsidan samma dag du avser att träna.
Ändrarde öppettider kan ske med mycket kort varsel!
www.karolinska.se/ktc

 • Solna: torsdag 26/9 kl. 16.00-19.00
            tisdag  28/9 kl. 16.00-19.00

  Obs. Kvällsstängt i Solna pga. examinationer/OSCE
  26/10,12/12.
  __________________________________________

 • Huddinge: tisdag 26/9 OBS! KVÄLLSÖPPET ÄR INSTÄLLT.
                  torsdag 28/9 kl. 16.00-19.00

  Obs. Kvällsstängt i Huddinge pga. Examinationer/OSCE
  19/10, 26/10, 28/11, 7/12, 12/12.

  _________________________________________

  Tid för egen träning dagtid kan endast erbjudas i mån av plats.
  Maila bokningsförfrågan till ktchuddinge.karolinska@regionstockholm.se  
  Uppge: Namn, antal, tel. utbildningsprogram, termin, moment.

Förutsättningar innan träning på egen hand

 • Teoretisk och praktisk genomgång från lärosätet innan egenträning
 • Studentlegitimation ska bäras synligt
 • Karolinska Universitetssjukhusets kläd- och hygienregler gäller på KTC.
  Obligatoriskt klädombyte - ta med egen vårdklädsel och hänglås.

Kvällstid bemannas KTC av studentamanuenser.

I samband med egen träning rekommenderas nationella riktlinjer, Vårdhandboken.


 

  

 

Boka tid på KTC

Handledare och instruktörer är välkomna att göra en bokningsförfrågan till KTC.

Relaterat till att KTC ofta är fullbokat med kurser och examinationer under dagtid hänvisas studenter att egenträna under kvällsöppet.
Se rubrik, öppettider.

Du kan läsa mer om hur bokning går till i lathunden.
Ingen inloggning behövs. När bokningen är genomförd får du en bekräftelse inom ett par dagar via e-post

Bokningsförfrågan

Ladda ner lathunden

Utrustning i metodrummen - Huddinge

Handledarinformation Huddinge

Handledarinformation Solna

Vad kan man träna på KTC?

Kliniskt Träningscentrum bidrar till bästa möjliga patient, personal- och studentsäkerhet och möjliggör praktisk utbildning, fortbildning och kompetensutveckling. Examinationer både individuellt och i team.

Handledning på KTC

Alla utbildningsmoment genomförs under handledning av pedagoger från Universitet och högskola eller av formella handledare och instruktörer från universitetssjukhusets verksamheter.

Träning på egen hand

Förusätter att studenter fått teoretisk och praktisk genomgång i det aktuella momenten.
Egenträning hänvisas till kvällstid - se öppettider

Vem kan boka KTC:s tjänster?

 

 • Samtlig sjukvårdpersonal anställda på Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Kursansvariga från Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola

 • Studenter som går sin utbildning på KI eller RKH kan göra en bokningsförfrågan för egenträning i mån av plats.
  Då det är full verksamhet under terminerna hänvisas studenter i första hand till egenträning kvällstid.
  Se Öppettider

 • Externa kunder enligt överenskommelse.

Klädregler

Kädsel och hygienregler gäller på KTC som på Karolinska Universitetssjukhuset 

För att förhindra smittspridning, förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande ska pedagoger, handledare, studenter och vårdpersonal
vara ombytta inför de praktiska övningarna på KTC.

Läs mer under Hygien och Klädpolicy.

Läs mer om vad du kan träna på i våra KTC-broschyrer

Är du patient eller närstående?