HLR Hjärt-Lungräddning Utbildningscentrum

I Sverige drabbas varje år mer än 15 000 personer av plötsligt oväntat hjärtstopp. Större delen av dessa inträffar utanför sjukhus och utan omedelbara insatser är döden oundviklig. Vi på HLR Utbildningscentrum utbildar dig som är vårdgivare till att bli instruktör för att kunna sprida kunskapen om Hjärt- och lungräddning på din arbetsplats.

HLR Utbildningscentrum tillhandahåller instruktörsutbildningar på olika nivåer för vårdgivare. Du som är vårdgivare anmäler dig själv till våra utbildningstillfällen:

  • Anställda inom Stockholms Läns Landsting anmäler sig via Lärtorget(se länk nedan)
  • Övriga vårdgivare > kontakta oss för mer information
  • HLR-utbildning under vårdutbildningen

Vi samarbetar även med olika vårdutbildningar i syfte att erbjuda studenterna HLR-utbildning enligt standardiserade utbildningsprogram och att följa framtagen kvalitetssäkring i kursupplägget.

Vårdutbildningansvariga är varmt välkomna att kontakta oss för mer information.

Vi arbetar enligt de standardiserade utbildningsprogram som är framtagna av Svenska HLR-rådet och gällande svenska riktlinjer för HLR.

Internt så organiserar vi rutiner för hjärt-lungräddningsutbildning, utvecklar den pedagogiska verksamheten, kvalitetssäkrar HLR-arbetet samt ansvarar för information och marknadsföring gällande HLR på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi finns på Kliniskt träningscentrum i både Huddinge och Solna.

Anmälan till HLR instruktörsutbildning för anställda inom Stockholms Läns Landsting.