För dig som är vårdgivare

Karolinska Universitetssjukhuset har en mycket avancerad specialistsjukvård. Du som är vårdgivare får stöd av oss med komplicerade vårdfall. Sedan 2016 har vi infört en ny tematisk organisationsmodell. Klinikerna har succesivt ersatts med patient-/funktionsområden.

Rutin för akut remiss till Intensivakuten

Från och med den 1 maj 2018 stänger vuxenakuten på Karolinska Solna och istället öppnar Intensivakuten. Intensivakut är en ny vårdform som är kopplad till sjukhusets hög-specialiserade vårduppdrag och omfattas inte av vårdval. Det innebär att endast patienter som är behov av Karolinska Solnas resurser i enlighet med det högspecialiserade uppdraget tas emot. Patienter kan komma in via ambulans, helikopter eller ha en accepterad akutremiss. Särskilda remissrutiner gäller för att remittera till Intensivakuten på Karolinska Solna.

Webbredaktör: Vanessa Ware