Gastrostomi/PEG

Att få mat genom en gastrostomi/PEG är ett bra och ibland nödvändigt alternativ för dig som har svårt att äta eller som har svårt att få i dig tillräcklig mängd mat på vanligt sätt.

Många med ALS (cirka 80 procent) förlorar så småningom förmågan att svälja. Då kan näring och läkemedel tillföras genom en sond inlagd direkt i magsäcken, en så kallad PEG.
PEG är en förkortning för Perkutan (genom huden) Endoskopisk (inlägges med ett gastroskop, en slang med belysning och möjlighet att titta igenom) Gastrostomi (öppning i magsäcken). Näringstillförsel genom PEG kan också vara ett komplement för personer som har kvar förmågan att äta via munnen, men inte får i sig tillräckligt med energi och näringsämnen.

Hur sätter man in en PEG?

Du skall vara fastande, d.v.s. du får varken äta eller dricka 6 timmar före ingreppet. Före ingreppet sätts en nål på handen eller underarmen för att du vid behov ska kunna få lugnande eller smärtstillande läkemedel. För att minska risken för infektion ges antibiotika i en engångsdos. Svalget lokalbedövas med spray. Huden, vanligen en bit nedanför bröstbenet bedövas. Läkaren för ner ett gastroskop (kikarkamera) och undersöker matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Efter ett litet hudsnitt på magen, neddrages PEG-slangen med en snabb rörelse genom munnen ut genom bukväggen och fästes på plats mot bukväggen. Hela proceduren tar ca 10 min.

Kan man äta och dricka när man har PEG?

Själva PEG:en påverkar inte möjligheten att äta vanlig mat via munnen. Vad som avgör detta är om du har problem att svälja eller inte. Fungerar inte sväljningen kan mat och dryck hamna i luftstrupen och det är farligt. Dietisten bedömer hur mycket sondnäring du behöver samtidigt som du äter. Om du har fått en PEG för att du inte kan svälja så kan du ändå tugga på sådan mat som du vill känna smaken av och sedan spotta ut den. Detta gör att du får en smakupplevelse vilket kan betyda mycket när man inte får äta. Samma gäller för dryck.

Kan jag bada när jag har en PEG?

När du precis fått din PEG är det bättre att duscha men när sårkanalen är läkt kan du bada som vanligt.

Kan jag ge vanlig mat genom min PEG?

Om du vill ge vanlig mat i din PEG är det viktigt att den är flytande och slät, d.v.s. så lik sondnäringen i konsistens som möjligt. Annars kan det lätt bli stopp. Mat som går bra är filmjölk, buljong, släta soppor och glass utan bitar. All dryck som inte innehåller fruktkött eller dylikt går givetvis också bra. Rådgör med din dietist. Enklast är att använda en spruta att ge maten med. Efter matning är det viktigt att spola rikligt med vatten för att få bort eventuella matrester.

Hur tar jag mina mediciner?

Det går bra att ge vissa mediciner i din PEG. Tala med din läkare som ordinerar din medicin om hur du ska gå tillväga. Många mediciner finns som flytande form eller som brustablett. Vissa mediciner kan man krossa, fråga din läkare vad som gäller för dina mediciner. Om det går att krossa dina mediciner och du behöver det använd då gärna en mortel och späd med vatten. Var noga med att skölja rikligt med vatten (minst 50 ml) efteråt så att inga synliga medicinrester finns kvar.