Forskningssamarbeten och pågående studier

Det pågår flera internationella samarbeten med tusentals forskare världen över som är dedikerade i att förstå sjukdomen ALS och att hitta effektiva behandlingar. Nedan finner ni exempel på sådana samarbeten

 

Forskningssamarbeten och pågående studier

För mer information om pågående behandlingsstudier kan du läsa på  www.clincialtrials.gov