HIV

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Humant immunbrist virus
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag -serum

HIV-bärare, kontroll
Ställningstagande till behandling samt behandlingskontroll och kontroll av resistensutveckling. Subtypning inkluderas automatiskt vid resistensanalyser.
Beställ: HIV-1 RNA -Csv, -plasma
Beställ: HIV Viroseq -plasma
Beställ: HIV Integras -plasma​​

Screening
Dialys, preoperativt, stickskada exponerad/smittkälla, visumansökan, hälsokontroll, inför organdonation:       
Beställ: HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag -serum
      
Fertilitetsscreening
Infektionsscreening gravida 
 
Utredning av mor-barn smitta
Beställ: HIV 1-RNA -Csv, -plasma

Specialdiagnostik vid utredningsfall
Kontakta gärna laboratoriet för diskussion innan provtagning, telefon 08-517 719 99.
Beställ: HIV, cellulärt -blod
Beställ: HIV Odling -PBMC

Konfirmationstester HIV, hepatit B och Hepatit C utförs endast på prov vidarebefordrade från andra laboratorier.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

HIV 1 RNA
- blodprov i EDTA-rör, lila propp, 7-10 mL
- cerebrospinalvätska, sterilt provrör. Provtagning  

HIV Viroseq, HIV Integras 
- blodprov i EDTA-rör, lila propp, 7-10 mL

HIV, cellulärt
- blodprov i EDTA-rör, lila propp

HIV Odling PBMC
- blodprov i EDTA-rör, lila propp, 15-20 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serum:
  • Ocentrifugerat prov
  • ​Förvaras kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​

EDTA-rör:
  • ​Ocentrifugerat prov
  • ​​Förvaras kylt.
  • EDTA-röret bör helst nå laboratoriet inom 24 timmar. I undantagsfall kan upp till 48 timmar accepteras.
  • Om provresultatet ska jämföras med tidigare provresultat bör provtagning och transportförhållanden i sådana fall standardiseras.
OBS: HIV DNA, HIV RNA och HIV odling utförs för närvarande endast i Huddinge. Adressera därför proven till:
Karolinska Universitetslaboratoriet
Klinisk mikrobiologi, virologi F68
141 86 Stockholm
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

HIV 1/HIV 2 -Ak/Ag: Negativt svar lämnas inom 1-2 vardagar. Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare någon vecka.

HIV-1 RNA: Svar lämnas inom 1 vecka.
HIV Viroseq: Svar lämnas inom 2 veckor. 
HIV Integras: Svar lämnas inom 2 veckor.​

HIV, cellulärt: Svar lämnas inom 3 veckor.
HIV odling-PBMC: Svar lämnas inom 5 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​