Hepatit C

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: HCV
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut hepatit
Beställ: Hepatit C HCV-Ak -serum
Kan vid stark misstanke om infektion kompletteras med Hepatit C (HCV)-RNA.

Vid akut hepatit av okänd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C antikroppar: 
Beställ: Hepatit akut diag -serum
Analys: Hepatit A-Ak, hepatit A IgM, hepatit B HBc-Ak, hepatit B HBs-Ak, hepatit B HBsAg, hepatit C HCV-Ak utförs alltid tillsammans.

Hepatit C-bärare, kontroll
Inför behandling samt behandlingskontroll:
Beställ: Hepatit C (HCV)-RNA -plasma
Beställ: Hepatit C (HCV)-genotyp -plasma

Screening
Dialys, preoperativt, stickskada exponerad/smittkälla, inför organdaonation:       
Beställ Hepatit C HCV-Ak -serum

Fertilitetsscreening 
Infektionsscreening gravida

Konfirmationstester (HIV, hepatit B och hepatit C), endast prov vidarebefordrade från andra laboratorier.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Hepatit C HCV-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit akut diag (hepatit A, B och C)
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit C (HCV)-RNA
- blodprov i EDTA-rör, lila propp

Hepatit C (HCV)-genotyp
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. 

EDTA-röret bör helst nå laboratoriet inom 24 timmar. 
I undantagsfall kan en transporttid upp till 48 timmar accepteras. Om provresultatet ska jämföras med tidigare resultat bör provtagning och transportförhållanden i sådana fall standardiseras.
Svarsrutiner:
Hepatit C HCV-Ak: Negativt svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare någon vecka.

Hepatit akut diag (hepatit A, B och C): Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Hepatit C (HCV)-RNA:Svar lämnas inom 1 veckor.
Hepatit C (HCV)-genotyp: Svar lämnas inom 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.