Kontaktuppgifter

Kundservice svarar på dina mikrobiologiska frågor.

Kontakta oss på Kundservice

 • Vardagar 8.00-16.30
  Övriga tider hänvisas du via knappval till de kliniker som har öppet jourtid.
 • Telefon 08-517 719 99
 • Kontakt via E-postadress

Mikrobiologen har begränsad service lördag, söndag och helgdag 09:00-12:00
E-post: Klinisk mikrobiologi

Läkarkonsultation/jourhavande läkare

Vardagar kontaktas mikrobiologens läkare via Kundservice.

 • Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30*
  Bakteriologi Huddinge 08-585 811 70
  Bakteriologi Solna 070 484 12 55
  Virologi 08-517 735 77
  *Lördagar är virolog tillgänglig 08:30-17:00

Adress till provinlämningen Huddinge

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna