Aspergillus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Mögelsvamp
  • Trådsvamp
  • Galactomannan
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om aspergillusorsakad pneumoni hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ
Svampodling, bronkoalveolärt lavage (Bal), sputum, trakealsekret
Antigen Aspergillus-Ag, bronkoalveolärt lavage (Bal), blod
Aspergillus-DNA, bronkoalveolärt lavage (Bal), sputum, trakealsekret. Trakealsekret beställs på Aspergillus-DNA övrigt. 
Svampodling kombineras med Aspergillus antigen och Aspergillus-DNA.

Misstanke om aspergillusinfektion med annan lokalisation hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ
Diskutera gärna med laboratoriet innan provtagning, telefon 08-517 719 99. Tänkbara analyser är:
Svampodling, cerebrospinalvätska (Csv), vävnad, sinussekret
Antigen Aspergillus-Ag, blod, cerebrospinalvätska (Csv)
Aspergillus-DNA, till exempel vävnad. Beställ under Aspergillus-DNA övrigt och ange provmaterial.

Misstanke om aspergillusinfektion hos immunkompetent individ, till exempel aspergillom, allergisk bronkopulmonell aspergillos, ABPA
Antikroppar
Aspergillus IgG

Misstanke om lokaliserad/ytlig apergillusinfektion/kolonisering
Svampodling, ögon, öronsekret, sinussekret. Sinussekret beställs på Svampodling övrigt.

Tilläggsinformation

Aspergillus infektion hos immunkopetent individ kan till exempel vara Aspergillom allergisk bronkopulmonell aspergillos (ABPA). Aspergillus kan också orsaka extern otit, keratit eller sinuit.

Vid svampodling ingår direktmikroskopi. Direktmikroskopi utförs dock inte på pinnprov.
Aspergillus-DNA analyseras alltid tillsammans med Candida-DNA, Asper/Can- DNA. DNA sekvensering utförs för artbestämning.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Pneumoni, immunsupprimerad
Svampodling
- bronkoalveolärt lavage (Bal), sterilt provrör. Provtagning 
- sputum, sputumburk
- trakealsekret, sterilt provrör

Antigen Aspergillus-Ag
- blod, gelrör, gul propp
- bronkoalveolärt lavage (Bal), sterilt provrör

Asper/Can-DNA
- bronkoalveolärt lavage (Bal), sterilt provrör
- sputum, sputumburk
- trakealsekret, sterilt provrör

Annan lokalisation, immunsupprimerad
Svampodling
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör. Provtagning
- vävnad. Provtagning
- sinussekret, sterilt provrör

Antigen Aspergillus-Ag
- blod, gelrör, gul propp
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör

Asper/Can-DNA
- blod, EDTA-rör, lila propp. 3 mL för barn och 5 mL för vuxna
- vävnad

Immunkompetent individ
Antikroppar 
Aspergillus IgG
-blod, gelrör, gul propp

Lokaliserad/ytlig apergillusinfektion/kolonisering
Svampodling
- öronsekret, baktset tunn. Provtagning
- ögon. Provtagning
- sinussekret, sterilt provrör

Förvaring / transport:

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 2 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar. 

Aspergillus-Ag: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Asperg/Can-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Antikroppar: Svar lämnas vanligen inom 5 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.