Coronavirus SARS-CoV-2

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Covid-19
Indikationer / kompletterande analyser:
Coronavirus SARS-CoV-2-RNA, misstanke om akut luftvägsinfektion covid-19
Det finns regionala riktlinjer för provtagning, se
- Provtagningsindikation för patienter
- Utökad provtagning vid husläkarmottagningar och närakuter

Känsligheten på testen är generellt mycket hög, kan dock variera beroende på när i sjukdomsförloppet provet tas.

- Öppenvård
Beställ: 1 Öppenvård Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -Nf, Svalg eller -Övr och ange typ av prov på Lokalisation.

- Slutenvård
Beställningen är avsedd för inneliggande patienter inklusive geriatrik och SÄBO. Vid utvidgad utredning kan prov även tas från feces. Serumprov tas i särskilda fall på känd covid-19 patient. Kontakta gärna virolog för diskussion. Kontakta virolog
Beställ: 2 Slutenvård Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -Nfasp, -Nf, -BAL,-F, -S -Sput, -Svalg,-Trak , -Övr ange typ av prov på Lokalisation.

-Slutenvård akut
Beställningen ska användas av akutmottagningar och akutvårdsavdelningar för patienter med symptom och inläggningsbehov samt övriga av chefsläkarna definierade enheter.
Beställ: 3 Slutenvård akut  Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -Nfasp, -Nf, -Svalg,-Trak , BAL

Önskas även analys av andra luftvägsvirus ska de beställas och tas med eget prov. Se Luftvägsvirus

​Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak, misstanke om genomgången infektion covid‐19
Beställningen avser vård och behandling av patienter. Prov tas för bedömning avseende genomgången infektion
Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak

Provtagning för allmänhet och vårdpersonal hänvisas till 1177 Vårdguiden.

-Prov kan tas vid det akuta insjuknande och skickas för frysning. Provet fryses för eventuell senare analys tillsammans med konvalscentserum.
Beställ: Frysning SARS-CoV-2-Ak-S
Remiss:
Elektronisk beställning i TakeCare.

Pappersremiss kan användas.   
Beställ Coronavirus SARS-CoV-2 på Annan undersökning/övrigt. Ange önskemål om RNA-påvisning, IgG-antikroppar eller frysning av prov. Ange även typ av prov.
Provtagning:
Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
Provet tas alltid separat. Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion.

- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, Virusset, tunn Provtagning nasofarynx
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- feces, Fecesrör Provtagning feces
- svalgsekret från bakre svalgvägg, Virusset, Baktset (TRANSWAB lila) eller eSwab rosa Provtagning svalgsekret
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret
- övrigt

Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
 Frysning SARS-CoV-2-Ak-S
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt din enhets lokala ordinarie rutin.

Skicka prov enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Vid behov av extra provtransport:
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport.
Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Prover med post: Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt ​enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.

Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak, Frysning SARS-CoV-2-Ak
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt din enhets lokala ordinarie rutin.
Svarsrutiner:
Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
TakeCare:
Öppenvård: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Slutenvård: Svar lämnas inom cirka 1 dygn.
Slutenvård akut: Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.

Pappersremiss: Svar lämnas nästkommande vardag. Om korrekt angivet telefonnummer finns på remissen kan provet telefonbesvaras efter analys.

Under de tider som Kundservice har stängt har andra verksamheter inom Karolinska Universitetslaboratoriet (inkl. Klinisk kemi och KUL 24Sju) inte möjlighet att besvara några frågor gällande SARS-CoV-2.
Laboratoriets resurser under kvällar och nätter fokuseras till att analysera och besvara alla akuta prover inom respektive laboratorium.

Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak
Svar lämnas inom en vecka.

Svarsalternativ SARS-CoV-2 IgG: Påvisade, Negativ, Gränsvärde (Inte bedömbart).

Tolkning av resultat
- Påvisade antikroppar är ett tecken på genomgången sjukdom i covid-19. Antikroppar innebär sannolikt att man har någon form av skydd mot att bli sjuk igen. Vi vet inte hur länge antikropparna finns kvar, allt från några månader till några år. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra.

- Negativt, antikroppar är inte påvisade. Tecken saknas på genomgången sjukdom i covid-19. Med nuvarande kunskap förefaller det inte som att alla får mätbara nivåer av antikroppar, särskilt inte om du haft en mild infektion. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra.

-Gränsvärde betyder att det inte går att avgöra om man haft covid-19 eller inte. Med nuvarande kunskap förefaller det inte som att alla får mätbara nivåer av antikroppar, särskilt inte om du haft en mild infektion. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra. 
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
​Efterbeställning av akuta PCR-prov kan inte utföras på prov som är beställda som Öppenvård eller Slutenvård.