Coronavirus SARS-CoV-2, influensa A- och B- virus samt RS-virus-RNA

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Covid-19, PCR
Indikationer / kompletterande analyser:
​​Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
​Vid misstanke om akut luftvägsinfektion covid-19.
Det finns regionala riktlinjer för provtagning,
Provtagningsindikation och provtagning, Vårdgivarguiden

Virusni​​​våerna brukar vara höga i övre luftvägsprov vid symtomdebut, och även några dagar före och/eller efter insjuknandet. Senare i sjukdomsförloppet kan virusnivåerna istället vara högre i de nedre luftvägarna hos vissa patienter. 

För inneliggande patienter, geriatrik, SÄBO och öppenvård
Beställ: 1 Coronavirus SARS-CoV-2 -BAL, -F, -Nf,-Nf asp, -S, -Sput, -Trak eller -Övr och ange typ av prov på Lokalisation.
Nasofarynxprov rekommenderas.

Vid utvidgad utredning kan prov även tas från feces. Serumprov tas i särskilda fall på känd covid-19 patient. Kontakta gärna virolog för diskussion. Kontakta virolog

Smittspårningsenheten inom SLSO​ tar prov enligt riktlinjer för egenprovtagning.

Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS 
Vid misstanke om akut luftvägsinfektion med covid-19 eller influensa/RS-virus.
​ 
För inneliggande patienter, geriatrik, SÄBO och öppenvård
Beställ: 2 Coronavirus SARS-CoV-2/Influensa/RS -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak, - Övr ange typ av prov på Lokalisation. 
Nasofarynxprov rekommenderas. Svalgprov kan inte analyseras på kombinerad analys med influensa/RS.

För slutenvård akut 
Beställningen ska användas av akutmottagningar och akutvårdsavdelningar för patienter med symptom och inläggningsbehov samt övriga av chefläkarna definierade enheter.

Beställ: 3 Slutenvård akut Coronavirus SARS-CoV-2/Influensa/RS -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak.

Övriga beställningar
För akut luftvägsinfektion med övriga luftvägsvirus.​
Se provtagningsanvisningen Luftvägsvirus

För genomgången infektion eller efter vaccination.
Se provtagningsanvisningen Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar​
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Elektronisk beställning i TakeCare.
Pappersremiss kan användas.

Ange på remissen om utlandsvistelse och land,
se Provtagni​ngsindikation och provtagning, Vårdgivarguiden
Provtagning:
Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion​.​

Coronavirus SARS-CoV-2
- nasofarynxsekret, Virusset tunn eller Baktset (TRANSWAB) med tunn provpinne. Efter provtagningen, snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder. Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken. Provtagning nasofarynx

- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret
- feces, Fecesrör Provtagning feces
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
- övrigt

Coronavirus SARS-CoV-2/influensa/RS
- nasofarynxsekret, Virusset tunn eller Baktset (TRANSWAB) med tunn provpinne. Efter provtagningen, snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder. Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken. Provtagning nasofarynx 

- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret​
- övrigt
Förvaring / transport:
Coronavirus SARS-CoV-2 och influensa/RS
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt din enhets lokala ordinarie rutin.

Skicka prov enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

​Prover med post: Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt ​enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
Slutenvård akut: Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 6 timmar.

Slutenvård: Svar lämnas vanligen inom 1 dygn. I vissa fall kan prov av tekniska skäl analyseras om vilket innebär att svarstiden förlängs.

SÄBO och geriatrik: Svar lämnas vanligen inom 2 dygn.

Öppenvård: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

Analyser beställda på pappersremiss:
Svar kan tidigast lämnas efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.