Coronavirus SARS-CoV-2, influensa A- och B- virus samt RS-virus-RNA

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Covid-19, PCR
Indikationer / kompletterande analyser:
​​Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
​Vid misstanke om akut luftvägsinfektion covid-19.
Det finns regionala riktlinjer för provtagning,
Provtagningsindikation och provtagning, Vårdgivarguiden

Virusni​​​våerna brukar vara höga i övre luftvägsprov vid symtomdebut, och även några dagar före och/eller efter insjuknandet. Senare i sjukdomsförloppet kan virusnivåerna istället vara högre i de nedre luftvägarna hos vissa patienter. 

För inneliggande patienter, geriatrik, SÄBO och öppenvård
Beställ: 1 Coronavirus SARS-CoV-2 -BAL, -F, -Nf,-Nf asp, -S (serum), -Sput, -Trak eller -Övr och ange typ av prov på Lokalisation.

Nasofarynxprov rekommenderas. 
Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas inte svalgprov som enda prov vid misstanke om covid-19. Svalgsekret kan vid behov beställas på övrigt.

Vid utvidgad utredning kan prov även tas från feces. Serumprov tas i särskilda fall på känd covid-19 patient.


Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS 
Vid misstanke om akut luftvägsinfektion med covid-19 eller influensa/RS-virus.
​ 
För inneliggande patienter, geriatrik, SÄBO och öppenvård
Beställ: 2 Coronavirus SARS-CoV-2/Influensa/RS -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak, - Övr ange typ av prov på Lokalisation. 
Nasofarynxprov rekommenderas. Svalgprov är inte ett accepterat provmaterial för analys av influensa/RS.

För slutenvård akut 
Beställningen ska användas av akutmottagningar och akutvårdsavdelningar för patienter med symptom och inläggningsbehov samt övriga av chefläkarna definierade enheter.

Beställ: 3 Slutenvård akut Coronavirus SARS-CoV-2/Influensa/RS -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak.

Övriga beställningar
För akut luftvägsinfektion med övriga luftvägsvirus.​
Se provtagningsanvisningen Luftvägsvirus

För genomgången infektion eller efter vaccination.
Se provtagningsanvisningen Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar​
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Elektronisk beställning i TakeCare.
Pappersremiss kan användas.

Ange på remissen om utlandsvistelse och land,
se Provtagni​ngsindikation och provtagning, Vårdgivarguiden
Provtagning:
Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion​.​

Coronavirus SARS-CoV-2
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå eller reservrutin med TRANSWAB lila och tunn provpinne. Provtagning nasofarynx
Efter provtagningen:
 • ​Snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder
 • Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret
- feces, Fecesrör Provtagning feces
- blodprov (-S) i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
- övrigt

Coronavirus SARS-CoV-2/influensa/RS
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå eller reservrutin med TRANSWAB lila och tunn provpinne. Provtagning nasofarynx 
Efter provtagningen:
 • Snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder 
 • Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret​
- övrigt
Förvaring / transport:
Coronavirus SARS-CoV-2 och influensa/RS
Hållbarh​et från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​​​
 • Förvara provet kylt.
Serumrör
 • Ocentrifugerat prov
 • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Skicka prov enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

​Prover med post: Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt ​enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
 • Slutenvård akut: Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 6 timmar.
 • Slutenvård: Svar lämnas vanligen inom 1 dygn. I vissa fall kan prov av tekniska skäl analyseras om vilket innebär att svarstiden förlängs.
 • SÄBO och geriatrik: Svar lämnas vanligen inom 2 dygn.
 • Öppenvård: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
 • Analyser beställda på pappersremiss: Svar kan tidigast lämnas efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​​.​