Coronavirus SARS-CoV-2

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Covid-19
Indikationer / kompletterande analyser:
​​Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
​Vid misstanke om akut luftvägsinfektion covid-19.
Det finns regionala riktlinjer för provtagning, se Vårdgivarguiden
Provtagningsindikation och provtagning

Virusni​​​våerna brukar vara höga i övre luftvägsprov vid symtomdebut, och även några dagar före och/eller efter insjuknandet. Senare i sjukdomsförloppet kan virusnivåerna istället vara högre i de nedre luftvägarna hos vissa patienter.

- Öppenvård
Beställ: 1 Öppenvård Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -Nf, Svalg eller -Övr och ange typ av prov på Lokalisation.
Nasofarynxprov rekommenderas.

- Slutenvård
Beställningen är avsedd för inneliggande patienter inklusive geriatrik och SÄBO. 

Beställ: 2 Slutenvård Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -Nfasp, -Nf, -BAL,-F, -S -Sput, -Svalg,-Trak , -Övr ange typ av prov på Lokalisation. Nasofarynxprov rekommenderas.​​ 

Vid utvidgad utredning kan prov även tas från feces. Serumprov tas i särskilda fall på känd covid-19 patient. Kontakta gärna virolog för diskussion. Kontakta virolog

Smittspårningsenheten inom SLSO​ tar prov enligt riktlinjer för egenprovtagning.​ 

- Slutenvård akut​
Beställningen ska användas av akutmottagningar och akutvårdsavdelningar för patienter med symptom och inläggningsbehov samt övriga av chefläkarna definierade enheter.

Beställ: 3 Slutenvård akut  Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -Nfasp, -Nf, -Svalg,-Trak , BAL
Nasofarynxprov rekommenderas.​​

Önskas även analys av andra luftvägsvirus  ska de beställas och tas med eget prov. Se Luftvägsvirus

​Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak
Vid misstanke om genomgången infektion covid‐19.​
Beställningen avser vård och behandling av patienter. Prov tas för bedömning avseende genomgången infektion
Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak

Provtagning för allmänhet och vårdpersonal hänvisas till 1177 Vårdguiden.

-Prov kan tas vid det akuta insjuknande och skickas för frysning. Provet fryses för eventuell senare analys tillsammans med konvalscentserum.
Beställ: Frysning SARS-CoV-2-Ak-S

För mer information om provtagning för covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2, se Folkhälsomyndighetens webbplats samt aktuell information som presenteras av Sveriges regioner på deras respektive webbplatser.

Tester som utförs av Karolinska Universitetslaboratoriet uppfyller de prestandakrav som finns angivna av Folkhälsomyndigheten.
Remiss:
Elektronisk beställning i TakeCare.

Pappersremiss kan användas.   
Beställ Coronavirus SARS-CoV-2 på Annan undersökning/övrigt. Ange önskemål om RNA-påvisning, IgG-antikroppar eller frysning av prov. Ange även typ av prov.
Provtagning:
Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
Nasofaryxprov rekommenderas.​​  Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion.

- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, Virusset tunn (Beaverrör utgår, ersätts av alternativt rör vid beställning i Webbutiken) Provtagning nasofarynx
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- feces, Fecesrör Provtagning feces
- svalgsekret från bakre svalgvägg, Virusset för covid-19 (Beaverrör utgår, ersätts av alternativt rör vid beställning i Webbutiken) Provtagning svalgsekret
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret
- övrigt

Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
 Frysning SARS-CoV-2-Ak-S
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt din enhets lokala ordinarie rutin.

Skicka prov enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Vid behov av extra provtransport:
Kontakta Virolog innan du beställer extra provtransport.
Leveransadress
Hälsovägen Flemingsberg, Huddinge
Viruslab F:68, Byggnad F, plan 6
Karolinska Universitetslaboratoriet
Beställ extra provtransport

Prover med post: Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt ​enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.

Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak, Frysning SARS-CoV-2-Ak
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt din enhets lokala ordinarie rutin.
Svarsrutiner:
Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
Provflödet från sjukvården är för närvarande högre än laboratoriets analyskapacitet. Den ökade provmängden medför tyvärr att svarstiderna förlängs i förhållande till angivna svarstider. Vi har inte möjlighet att prioritera enstaka prov utifrån telefonsamtal. Prov besvaras dygnet runt i TakeCare.
 
TakeCare:
Slutenvård akut: Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 6 timmar.

Slutenvård: Svar lämnas vanligen inom 1 dygn. I vissa fall kan prov av tekniska skäl analyseras om vilket innebär att svarstiden förlängs.

SÄBO och geriatrik: Svar lämnas vanligen inom 2 dygn.

Öppenvård: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

Pappersremiss: Svar kan tidigast lämnas efter 2 vardagar.

Under de tider som Kundservice har stängt har andra verksamheter inom Karolinska Universitetslaboratoriet(inkl. Klinisk kemi och KUL 24Sju) inte möjlighet att besvara några frågor gällande SARS-CoV-2.
Laboratoriets resurser under kvällar och nätter fokuseras till att analysera och besvara alla akuta prover inom respektive laboratorium.

Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak
Svar lämnas inom en vecka.

Svarsalternativ SARS-CoV-2 IgG: Påvisade, Negativ, Gränsvärde (Inte bedömbart).

Tolkning av resultat
- Påvisade antikroppar är ett tecken på genomgången sjukdom i covid-19. Antikroppar innebär sannolikt att man har någon form av skydd mot att bli sjuk igen. Vi vet inte hur länge antikropparna finns kvar, allt från några månader till några år. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra.

- Negativt, antikroppar är inte påvisade. Tecken saknas på genomgången sjukdom i covid-19. Med nuvarande kunskap förefaller det inte som att alla får mätbara nivåer av antikroppar, särskilt inte om du haft en mild infektion. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra.

-Gränsvärde betyder att det inte går att avgöra om man haft covid-19 eller inte. Med nuvarande kunskap förefaller det inte som att alla får mätbara nivåer av antikroppar, särskilt inte om du haft en mild infektion. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
​Efterbeställning av akuta PCR-prov kan inte utföras på prov som är beställda som Öppenvård eller Slutenvård.