Vårdavdelning Infektion 4 Huddinge

Adress och öppettider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Telefon och telefontider

08-123 806 64

Telefontider idag

00:00 - 24:00

Fler telefontider:
  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Hos oss får du som har en komplicerad eller smittsam infektionssjukdom vård. Vi har som mål att erbjuda dig vård av hög kvalitet, tillgodose ditt behov av trygghet i vård och behandling samt respektera ditt självbestämmande och din integritet och därför genomföra vården i samarbete med dig.

Ditt besök

Patientinformation

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson

Granskare: Sara Schulz , Verksamhetschef

Uppdaterad: