Vård för dig som bor utanför Region Stockholm

Vi är hela Sveriges sjukhus och vårdar många patienter från andra regioner – så oavsett var du befinner dig, är du välkommen att vända dig till oss för att få rätt information och vård.

Remitteras till Karolinska

Det vanligaste är att din läkare i din hemregion skickar en remiss till oss. Remissen innehåller information om vad du har för symtom och vad du behöver få för vård.

När remissen kommit till oss görs en medicinsk bedömning och prioritering inom tre arbetsdagar. Du och din läkare får därefter ett svar på din remiss om vård på Karolinska.

För vårdgivare
Om du är en vårdgivare och vill veta mer om att remittera till Karolinska, hittar du all information du behöver här.

Egenremiss

Du har möjlighet att skicka en egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, till Karolinska. Du skickar den till den mottagning du vill söka vård på. Den bedöms på samma sätt som remiss från en läkare.

Vid vård med egenremiss bekostar du själv resa och hotell. Vill du veta mer om egenremiss och hur du skickar in den? Läs mer här.

Second Opinion

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du rätt att begära en ny medicinsk bedömning, även kallad second opinion. 

Läs mer om dina rättigheter som patient här.

Resor och hotell för dig som bor utanför Region Stockholm

Om du har blivit remitterad till oss, täcker din hemregion kostnaderna för din resa till och från Karolinska. För att få ersättning, är det viktigt att du kontaktar regionen där du är folkbokförd.

Sjukresor och högkostnadsskydd regleras individuellt av varje region. För att få all information du behöver om din resa, klicka här för kontaktuppgifter till din region.

Se vilka hotell Karolinska har upphandlade inför ditt besök. I de fall du själv bokar och/eller betalar, kan du se dessa här.

Behöver du parkera hos oss hittar du information på Locums hemsida.

 

Utomlänsteamet

Mer om dina rättigheter som patient

For international visitors