Begära ut patientjournal

Journalservice handlägger begäran om patientjournal. Du kan kontakta enheten via telefon, post eller i appen Allltid öppet.

Information om beställning av journalkopior

Av sekretesskäl hanterar vi inga beställningar av journalkopior via e-post. Snabbast och enklast beställer du via appen Alltid öppet, under "Vårdenheter" kan du söka efter Journalservice Karolinska Universitetssjukhuset. Om du inte har tillgång till Alltid öppet kan du skicka in en beställning per post. Beställningar av röntgenbilder sker via Bild och demo som du kontaktar via 1177, följ denna länk. 

Länk till information om hur du laddar ner Alltid öppet. 

För att begära ut födelseintyg (birth certificate) behöver du vända dig direkt till den verksamhet där förlossningen skedde. Du kan kontakta sekretare på Förlossningsavdelningen via sjukhuset växel. 

Journalkopiorna skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress, det tillkommer en avgift för rekommenderad post.

Kontaktinformation Journalservice

Du kan komma i kontakt med oss på telefon:

Telefonnummer 08-123 711 95

Telefontid: Tisdag och torsdag kl. 9-11

Vi tar endast emot besök enligt överenskommelse. 

Beställning av röntgenbilder sker till Bild och demo på telefonnummer 08-123 745 97. 

Ändrade telefontider

Under vecka 23 har vi telefontid enbart måndag kl. 9-11

Kostnad för journalkopior

Sida 1-9 kostnadsfritt
Sida 10 kostar 50 kronor
Fler sidor kostar två kronor styck
Maxavgift på 300 kronor för kopia av egen eller eget barns patientjournal.

Det går inte att slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidig utskrift räknas som två sidor.

Priserna gäller för privatpersoner, myndigheter, regioner, privatläkare, bolag och stiftelser (utom i vissa särskilt reglerade fall). Reglerna gällande avgifter är fastställda av regionfullmäktige inom Region Stockholm.

Att läsa sin journal på plats kostar inget, dock behöver du komma överens om en tid som passar så att vi kan ta fram din journal. Vid besöket behöver du ta med dig legitimation.

Beställning av journalkopior gällande avliden närstående

Beställningen ska innehålla:

  • Vilken journal du vill begära (tidsperiod, avdelning/mottagning, vilka anteckningar)
  • Varför du vill begära ut journalen
  • Registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas.

När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till dig. En avgift för rekommenderad post kommer att tas ut och faktureras dig.

Beställning av en närståendes journalkopior

Beställningen ska innehålla:

  • Fullmakt från den närstående där det ska framgå vilken tidperiod och för vilka anteckningar som fullmakten gäller.
  • Vilken journal du vill begära (tidsperiod, avdelning/mottagning, vilka anteckningar)

När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Fullmakt för beställning av journalkopior


Skicka beställning per post

Blankett för beställning av journalkopior

Karolinska Universitetssjukhuset

Enheten för Journalservice

F87-89

141 86 Stockholm