Droganalyslaboratoriet

Här utförs analyser av missbruksmedel framför allt i urin men även i saliv och blod från beroendevården, sjukvården och företagshälsovården. Inför en anställning används analysen för att visa att man är drogfri och i beroendevården att ett behandlingsprogram följs. Mer information om varje analys finns i provtagningsanvisningarna. Läs mer om Droganalyslab längst ner på sidan.

Kontakta oss:

Kundservice 08-123 719 99
E-post: Droganalyslaboratoriet 
Vardagar kl. 08.00-16.30 

Jourläkare är tillgänglig vardagar 9.00-16.00

Länk till provtagningsanvisningarna.

Länk till Webbutiken för beställning av remisser och provtagningsmateriel.

Länk till Drogtester med information om provtagningsmateriel- och beskrivningar.

 

Nyheter

Droganalyslaboratoriet uppdaterar multimetoden ”Stor drogtest i saliv” from 2024-03-13

med ytterligare en analyt då även Hexahydrocannabinol (HHC) kan påvisas i saliv. Hexahydrocannabinol är strukturmässigt mycket lik Tetrahydrocannabinol (THC; Cannabis) där enda skillnaden är en bruten dubbelbindning vilket medför två extra väte i molekylen.

Alla verifieringar av cannabis detekterar from 2024-03-13 både THC och HHC.

Greiner Bio One provtagningskit - slut i lager

From 240301 meddelar Droganalyslaboratoriet att det inte längre är möjligt att beställa Greiner Bio-One salivprovtagningskit då vårt lager tagit slut. Som tidigare meddelats har leverantören avslutat tillverkningen.

Vi fortsätter analysera prover som inkommer till laboratoriet så länge kunder har kvar kit och hållbarhetsdatum är giltigt.

Vi rekommenderar att istället beställa Quantisal salivprovtagningskit.

Tilllägg av substanser i metoden Internetdroger, U-

2024-01-24

Fr.o.m 24 januari 2024 kompletteras metoden med detektion av 5 nya psykoaktiva substanser:

  • 3`-Me-alfa-PVP
  • N-pyrrolidinyl-3,4-DMA
  • 1V-LSD
  • 5-methyl Etodesnitazene
  • N-cyclohexyl butylone

Samtidigt tas sju substanser bort som inte påvisats under de två senaste åren. För fullständig lista på detekterade substanser vänligen se Karolinska sjukhusets provtagningsanvisningar

Cannabis, U-, metoden är uppdaterad

2023-11-22

Fr.o.m. 22 november inkluderas Hexahydrocannabinol (HHC) i metoden för Cannabis (Tetrahydrocannabinol/THC) i urin.

För THC och HHC i urin mäts huvudmetaboliterna THC-syra och HHC-syra. Gränsvärdena är samma för båda (10 µg/L).

Kiralt amfetamin, saliv-

2023-11-10

Fr.o.m. 10 november finns möjlighet att beställa en utredande kiral analys av amfetamin i saliv, för drogtest tagen med Greiner Bio One eller Quantisal saliv-provtagningskit.

Analysen beställs på ”Remiss Droganalys, Klinisk Farmakologi” alternativt ”Drogtest för arbetslivet” genom att i fältet ”Anteckningar” respektive fältet för ”Läkemedel/Meddelanden” skriva ”Kiralt amfetamin i saliv”. Vid elektronisk beställning i Take care skrivs ”kiralt amfetamin i saliv” i rutan för ”Provtagarens kommentar” (lokal).

Analysbegäran om kiralt amfetamin i saliv kan även ske genom efterbeställning till funktionsbrevlådan: Droganalyslaboratoriet. Ange då även RID för provet det gäller.

Uppdatering gällande kokainreagens för immunkemisk detektion av kokain

Reagens för kokainanalys har nu anlänt Droganalyslaboratoriet och immunkemiska analyser utförs åter enligt normal rutin.

Viktig information angående drogtest i saliv

Greiner Bio-one har beslutat att lägga ner produktionen av kit för salivprovtagning!

Droganalyslaboratoriet kommer att kunna analysera salivprover tagna med Greiner Bio-one så länge provtagarna har dessa kit. Kit kommer att kunna beställas från webbutiken tills lagren tar slut där.

Därefter hänvisar vi till Quantisal salivtest.

Greiner Bio-one drogtest i saliv utgår

Tilllägg av substanser i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m 25 maj läggs till nya substanser i metoden:

2-Methyl-alfa-PiHP
4B-MAR
5-Cl-AMT
N-Methyl-2-AI

Förändring i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m 25 maj 2023 kommer följande analyter tas bort från metod:

2-FA (2-Fluoroamphetamine)
4-FA (4-Fluoroamphetamine)
4F-pentedrone
3F-PVP (3-fluoro-alfa-Pyrrolidinopentiophenone)
SL-164
MDPEP
N-Buthylhexedrone
2-Methyl-AP-237
4-MeO-MIPT
Pregabalin metylester
4F-3-methyl-alfa-PVP

Kreatinin

Är ett kroppseget ämne som bildas i musklerna och utsöndras i urin och analyseras på varje prov för att avslöja utspädning eller utbyte till annan vätska. Utspädd urin minskar provets bevisvärde och kan bero på avsiktlig manipulation.

Utförlig beskrivning varför kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning finns beskrivet i en artikel i läkartidningen längre ner på sidan

Internetdroger

En stor mängd nya missbruksmedel har under senare år blivit tillgängliga framför allt genom Internetförsäljning.

I urinprover kan vi detektera kända produkter som säljs på internet. Syntetiska cannabinoider (t.ex. spice) analyseras i urinprover som spice-metaboliter. För mer information se våra provtagningsanvisningar.

Drogtester för arbetslivet

Riktar sig till företagshälsovården i Sverige

Drogtester utförs idag på mer än varannan större arbetsplats i Sverige. Antalet analyser ökar stadigt. Allt fler företag testar idag sina anställda och många av de som tidigare endast testat vid nyanställning och misstanke har nu infört slumpvisa tester också på de redan anställda

Ett framgångsrikt arbete för en nykter och narkotikafri arbetsmiljö kräver en välförankrad och genomtänkt drogpolicy. Det behövs ett komplett program med olika åtgärder som är anpassade till arbetsplatsens egna behov.

Läs mer om den kompletta modellen för en drogfri arbetsmiljö nedan.

Arbetsplatsen behöver tillgång till en "verktygslåda" med policy, utbildning, drogtester, rådgivning, rehabilitering samt kontinuerlig utvärdering. Dessa "verktyg" sammantaget bidrar till att förhindra och tidigt upptäcka drogmissbruk.

Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning (f.d.provtagarkurs)

2-dagarskurs som anordnas av Sveriges Företagshälsor 1-2 gånger per år och som vänder sig till dem som praktiskt genomför alkohol- och drogtestprovtagning. Läs mer under rubriken "Våra kurser och seminarier".

Drogtestnytt

Informationsblad från klinisk farmakologi, som kommer ut 1-2 gånger per år och sprider aktuell information om drogtester. Skickas numera bara ut digitalt. Senaste Drogtestnytt finns som pdf längre ner på denna sida.
Tidigare upplagor kan beställas från oss via E-post.

MRO (Medical Review Officer)

Kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid företagstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till återförande av svar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

MRO-utbildningen ger särskild kompetens att tolka och kvalitetssäkra narkotikaanalyser. Utbildningen vänder sig till specialistläkare främst inom företagshälsovård, beroendevård och primärvård.
Utbildningen ger behörighet att vara MRO inom hälso- och sjukvård och inom företagshälsovård, och är den enda i sitt slag i Sverige.

Sveriges Företagshälsor anordnar MRO-utbildning en gång per år. Dessutom anordnar de en återträff för dem som har deltagit i MRO-kurser och provtagarkurser tidigare år. Annonsering av dessa sker här på webben under rubriken "Våra kurser och seminarier".

De läkare som har gått MRO-utbildningen och godkänt att få namn, adress och telefonnummer publicerade finns samlade i en MRO-förteckning (se nedan). Dessa personer kan kontaktas för diskussion alternativt anlitas som MRO.

Är du MRO och saknas på listan (eller om uppgifterna behöver uppdateras) - kontakta oss via e-post.

Drogtester i beroende- och sjukvård

Erbjuder ett säkert sätt att kunna avgöra om en person har intagit ett substansberoende medel. Ett tidigt substansberoende kan därmed upptäckas, vilket är avgörande för en framgångsrik behandling.

Provtagningen görs för att säkerställa att patienten följer sin behandlingsplan om drogfrihet. Drogtester utförs med hög känslighet genom kvalitativ screeninganalys. Falska positiva resultat kan dock förekomma vilket gör att vi alltid förordar verifiering/konfirmering av provet.

Vid en verifikationsanalys säkerställs positiva resultat med mycket selektiva metoder, som analyseras med vätskekromatografi kopplat till masspektrometrisk detektion. Detta ger en mycket säker identifiering av påvisade substanser.

Snabbtester som ibland används kliniskt har en hög grad av osäkerhet.

Läs mer om Droganalyslaboratoriet (dokument/artiklar) längre ner på sidan

 

 

Artiklar i Läkartidningen