Mottagning Reproduktionsmedicin, Novumhuset Huddinge

Reportage i 1177 Vårdguidens tidning om tredjepartsdonation

Ring oss

08-585 875 06

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag 07:00 - 15:00
  • Tisdag 07:00 - 14:00
  • Onsdag - Torsdag 07:00 - 15:00
  • Fredag 07:00 - 13:00
  • Tidsbokning/rådgivning: 0585-875 06
  • Återbud: 08-585 858 23

Besök oss

Blickagången 6, Buss eller bil: Hälsovägen 7 Tåg: Blickagången 6, Flemingsberg, Novumhuset plan 4 Hiss F, HUDDINGE

Hitta hit

Diagnoser:

Ofrivillig barnlöshet, Oförklarad infertilitet, Fertilitetsbevarande åtgärder

alla

kvinnlig faktor,

manlig faktor,

äggdonation,

spermiedonation,

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Reproduktionsmedicin Karolinska har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART) eller som det också kallas In vitro fertilisering (IVF). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård.

Väntrummet på Reproduktionsmedicin Foto Anna Larsson Medicinsk bild

Vi erbjuder patienter vård inom samtliga områden som berör assisterad befruktning. Vi jobbar integrerat med olika specialiteter, vård, forskning och utbildning.

 

Clinical Science Officer - överläkare Kenny Rodriguez Wallberg

Reproduktionsmedicin är väldigt stolta och gratulerar överläkare Kenny Rodriguez Wallberg till att ha blivit utsedd till Clinical Science Officer av ESHRE Special Interest Group för Quality in Assisted Reproductive Technologies's steering committee.

Gruppen arbetar för att utveckla och stödja att toppkvalité uppnås inom fertilitetsbehandlingar inklusive provrörsbefruktning, med målet att förbättra både behandlingskvalitet och säkerhet inom Europa och i världen.

Lagändringar från 1/1 2019

Frysförvarade befruktade ägg

Från och med den 1 januari 2019 får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst tio år i stället för fem år.

Du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av de nya bestämmelserna och du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden.

Även du som tidigare har ansökt om förlängd frystid hos Socialstyrelsen och har fått ett beslut om förlängning som understiger tio år omfattas av de nya bestämmelserna. Du behöver inte kontakta Socialstyrelsen utan de nya bestämmelserna gäller oavsett tidigare beslut från Socialstyrelsen och de befruktade äggen får förvaras nedfrysta i sammanlagt tio år.

Socialstyrelsen får enligt de nya bestämmelserna, om det finns synnerliga skäl, även medge att tiden för förvaring av de befruktade äggen förlängs efter att tio år har gått.

Embryodonation

Från och med januari 2019 blir det tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med hjälp av enbart donerade könsceller.

Föräldraskap

Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor.

Läs mer om våra behandlingar

 Reproduktionsmedicin är diplomerad inom HBTQ - Till oss är alla välkomna!

Kontakta de medicinska sekreterarna

När du kontaktar de medicinska sekreterarna på telefon får du en tid då vi ringer upp dig. Observera att din nummerdisplay visar "dolt nummer" när vi ringer upp. Fråga oss om remisser, kötid, kostnader etc. (inte medicinska frågor, då ringer du barnmorskorna). Om du flyttar ändras din adress hos oss då vi är kopplade till folkbokföringen.

Telefonnummer: 08-58587506

Vill du skicka en fråga till oss? Det gör du genom våra 1177 e-tjänster.

Faxnummer 08-585 872 50

Medicinskt bedömningsunderlag (läkarremiss) högspecialiserad vård

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt för högspecialiserad vård vid Reproduktionsmedicin placeras du/ni på aktuell väntelista. Samtidigt skickar vi en bekräftelse till dig/er.

Din/er placering på väntelistan baserar sig på det datum då det kompletta bedömningsunderlaget (läkarremissen) kom in.

Journalkopior

Du kan läsa din journal från Reproduktionsmedicin på 1177 Vårdguiden. Den äldsta journalinformationen som visas är från 1 januari 2016.

Journalkopior kan du beställa via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via Journalservice.

Observera att när du loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster måste du lägga till Reproduktionsmedicins mottagning innan du kan beställa dina journalkopior från oss.

Syskonbehandling

Vid syskonbehandling måste paret själva stå för kostnaden. Syskonbehandling ges i mån av resurser och väntetiden är svår att förutsäga. Se Väntelista, kötid och journalkopior för aktuell väntetid. Det första barnet ska ha fyllt 6 månader innan väntelista kan bli aktuellt. Kontakta barnmorskorna för frågor och intresseanmälan.

Utomlänspatienter

För utomlänspatienter/par är det hemlandstingets regler som bestämmer kvinnans åldersgräns för behandling, antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges. För att kunna erbjuda paret behandling måste vi få en betalningsförbindelse/specialistvårdsremiss.

För patienter som söker sig till Reproduktionsmedicin Karolinska med hänvisning till nya patientlagen gäller Stockholm läns landstings regler. Här behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog som har avtal med hemlandstinget.

Sjukhusgemensam information

Inför besöket

När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse. Kallelsen kan innehålla:

  • karta
  • informationsbroschyr från Karolinska Universitetssjukhuset
  • hälsodeklarationer

På kallelsen står ungefär hur lång tid besöket kommer att ta. SMS - påminnelse skickas för den bokade tiden. Om du inte vill ha påminnelse per SMS vänligen kontakta oss.

På Reproduktionsmedicin finns det tyvärr ingen möjlighet att köpa mat eller dryck.

Parkering vid Novumhuset

12 parkeringsplatser finns strax utanför entrén vid Hälsovägen 7 och ett parkeringshus finns strax intill. Vi rekommenderar att du är ute i god tid.

Karta över sjukhusområdet och parkeringsplatser

Legitimation och betalning

Anmäl dig/er i receptionen när du/ni kommer. Du/ni måste alltid kunna legitemera dig/er vid ditt/ert besök. Ta med giltig legitimation och eventuellt högkostnadskort inför besöket. På Reproduktionsmedicin kan du/ni betala med kort eller mot faktura.

Vad kostar det?

Vid besök på Reproduktionsmedicin tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas. Patientavgiften är 350 kronor per person och tas ut upp till frikortsnivån.

Spermaprov

Spermaprov vid fertilitetsundersökning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov i samband med behandling. Spermaprov lämnas direkt till Reproduktionsmedicinska laboratoriet. Gå direkt till vänster i entrén på Reproduktionsmedicin.

Film

 

Våra läkare

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionsmedicin.

Återbud eller avbokning

Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Vid återbud samma dag som besöket ring 08-58580000 och begär receptionen på Reproduktionsmedicin. Avbokar du/ni tiden senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du/ni betala besöksavgift. Det gäller även för patienter med frikort. Om du lämnar återbud/uteblir mer än 2 gånger avslutas remiss och väntelista.

Det går bra att avboka din tid via 1177 Vårdguiden e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller genom att ringa  på telefon 08-585 875 06.

Önskar du boka en ny tid vänligen ring barnmorskorna eller de medicinska sekreterarna på telefon 08-585 875 06.

Försenad

Om du blir försenad till din inbokade tid kan du ringa till sjukhusets växel på nummer 08-585 800 00 och be att få bli kopplad till Reproduktionsmedicins reception.

Ytterkläder

Häng gärna av dig ytterkläder i ett av våra låsbara skåp men förvara inte värdesaker i skåpet. Reproduktionsmedicin kan inte ta ansvar för dina tillhörigheter. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter, många  har problem med astma eller allergi och embryon är mycket känsliga.

Blanketter att skriva ut

Samtycken

 

Under besöket

Är du patient i behandling anmäler du dig i receptionen vid ankomst.

Ska du lämna spermaprov går du direkt till provinlämning spermier på Reproduktionsmedicinska laboratoriet.

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare och barnmorskor.

Provtagning

Eventuellt tas nya blodprover avseende Hepatit B, Hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, Syfilis samt immunitetsprövning mot Röda hund (rubella). Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv ('äggreserv') detta görs med ultraljudsundersökning (AFC) samt blodprov (AMH). Prover får inte vara äldre än 2 år.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Du/ni kommer att få muntlig och skriftlig information om behandlingen/den fortsatta planeringen.

Efter besöket

Efter besöket kan du/ni kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling.

Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett test av oss.

Redan efter 18 dagar kan kvinnan göra testet enligt anvisningarna och få ett första besked. Hur ni sedan går vidare beror på om resultatet blir positivt eller negativt.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Någon att tala med

1177 Vårdguiden

Graviditetsrapport

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.