Mottagning Reproduktionsmedicin, Novumhuset Huddinge

Tillfällig information angående covid-19

26 maj 2021, 12:57

Om du misstänker att du har smittats av covid-19 eller är sjuk ska du avstå från att besöka sjukhuset. Observera att på grund av smittorisken kan inte partner följa med in på enheten. Använd alltid munskydd vid ditt/ert besök.

 

Vaccinering inför behandling med assisterad befruktning

Rekommendationen är att vänta några dagar efter andra dosen vaccin så att antikroppssvar har hunnit utvecklas (INFPREG och ESHRE)

12 augusti 2020, 11:28

Är du godkänd spermiedonator eller har du remiss för att lämna spermaprov och vill boka tid?

Laboratoriet har öppnat upp bokningsbara tider för fertilitetsutredning av spermaprov med remiss. Vänligen gå då till Reproduktionsmedicinska laboratoriet och klicka på "Beställa tid" i den röda rutan. Tyvärr har vi långa väntetider på grund av corona-pandemin men vi gör allt vi kan för att skapa bokningsbara tider.

Godkända donatorer bokas tills vidare direkt av laboratoriets personal.

Ring oss

08-585 875 06

Telefontider idag

07:00 - 15:00

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag 07:00 - 15:00
 • Tisdag 07:00 - 14:00
 • Onsdag - Torsdag 07:00 - 15:00
 • Fredag 07:00 - 13:00
 • Tidsbokning/rådgivning: 08-585 875 06
 • Återbud: 08-585 858 06

Besök oss

Hälsovägen 7, Blickagången 6, Flemingsberg, HUDDINGE

Större karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 15:00

Tillfälligt ändrade tider

Reproduktionsmedicin har öppet under sommaren med undantag av veckorna 28-30 då vi endast tar emot akuta remisser gällande fertilitetsbevarande åtgärder och bokade besök.

Barnmorskornas telefon är stängd veckorna 27-29.

De medicinska sekreterarnas telefon är stängd veckorna 27-30. Meddelanden skickade via 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer att besvaras. Medicinska frågor hänvisas till barnmorskornas telefontid.

Laboratoriet har ordinarie öppettider under sommaren. Laboratoriet har bokningsbara tider för fertilitetsutredning av spermaprov med remiss på 1177.se.

Ring på klockan om dörren är låst. Välkomna!

Diagnoser:

Ofrivillig barnlöshet, Oförklarad infertilitet, Fertilitetsbevarande åtgärder

alla

kvinnlig faktor,

manlig faktor,

äggdonation,

spermiedonation,

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Reproduktionsmedicin Karolinska har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART) eller som det också kallas In vitro fertilisering (IVF). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård. Reproduktionsmedicin Karolinska har uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) av patienter med behov av Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik (PGD).

Vi erbjuder patienter vård inom samtliga områden som berör assisterad befruktning. Vi jobbar integrerat med olika specialiteter, vård, forskning och utbildning. Reproduktionsmedicin är diplomerad inom HBTQ - Till oss är alla välkomna!

Önskar du offentligt finansierad assisterad befruktning?

Kontakta en klinik som utför fertilitetsutredningar. När utredningen är klar skickas remiss till oss för bedömning. Läs mer under Fertilitetsutredning inför offentligt finansierad assisterad befruktning och vårdval

Läs mer om din remiss

Har du frågor om din remiss? Läs svaren på de vanligaste frågorna här. 

Kontakta oss

När du ringer oss på telefon får du en tid då vi ringer upp dig. Observera att din nummerdisplay visar "dolt nummer" när vi ringer.
Vid medicinska frågor och frågor kring behandling – välj barnmorskorna.
För frågor kring remiss och kötid – välj sekreterarna.
Telefonnummer: 08-585 875 06.

Vill du skicka en fråga till oss? Det gör du genom våra 1177 e-tjänster.

Syskonbehandling

Vid syskonbehandling måste patienten/paret själva stå för kostnaden. Syskonbehandling ges i mån av resurser och väntetiden är svår att förutsäga. Se Väntelista, kötid och journalkopior för aktuell väntetid. Det första barnet ska ha fyllt 6 månader innan väntelista kan bli aktuellt. Kontakta barnmorskorna för frågor och intresseanmälan.

Utomlänspatienter

 • Patientlagen ger dig rätten att söka öppenvård var du vill i Sverige. Söker du dig till oss utifrån patientlagen är det Region Stockholms regler som gäller. Se regler och grundkrav - assisterad befruktning. För att komma till oss behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog.
 • Tyvärr har vi inte någon möjlighet att ta emot utomlänspatienter som är i behov av donerade spermier. Vår verksamhet haft stängt under ett antal veckor på grund av coronapandemin och har därför inte haft möjlighet till att rekrytera donatorer i den utsträckning som behövs. Vi kommer att ta ett nytt ställningstagande under till hösten 2021 om vi på nytt har möjlighet att ta emot utomlänspatienter.
 • Det är vanligt att andra regioner remitterar patienter som har behov av högspecialiserad vård till oss på Karolinska Universitetssjukhuset. De kan då utgå ifrån den egna regionens regler gällande antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges.

Följande ska framgå:

 • Anamnes
 • BMI
 • AMH
 • Ultraljud inkl HS och HSSG
 • Infektionsprover på bägge i paret
 • Spermieprov (manlig partner)

Sjukhusgemensam information

Inför besöket

När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse. Kallelsen kan innehålla:

 • Karta
 • Informationsbroschyr från Karolinska Universitetssjukhuset
 • Hälsodeklarationer

På kallelsen står ungefär hur lång tid besöket kommer att ta. SMS - påminnelse skickas för den bokade tiden. Om du inte vill ha påminnelse per SMS vänligen kontakta oss.

På Reproduktionsmedicin finns det tyvärr ingen möjlighet att köpa mat eller dryck.

Parkering vid Novumhuset

12 parkeringsplatser finns strax utanför entrén vid Hälsovägen 7 och ett parkeringshus finns strax intill. Vi rekommenderar att du är ute i god tid.

Karta över sjukhusområdet och parkeringsplatser

Legitimation och betalning

Ankomstregistrera dig/er i vår entré vid ankomst.

Du/ni måste alltid kunna visa legitimera vid besök hos oss. Ta med giltig legitimation. På Reproduktionsmedicin sker betalning mot faktura.

Vad kostar det?

Vid besök på Reproduktionsmedicin tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas. Patientavgiften är 400 kronor per person och tas ut upp till frikortsnivån.

Spermaprov

Spermaprov vid fertilitetsundersökning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov i samband med behandling. Spermaprov lämnas direkt till Reproduktionsmedicinska laboratoriet. Gå direkt till vänster i entrén på Reproduktionsmedicin.

Våra läkare

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionsmedicin.

Återbud eller avbokning

Behöver du avboka din tid ska du göra det så snart som möjligt. Det går bra att avboka din tid via 1177 Vårdguiden e-tjänster eller genom att ringa på telefon 08-585 875 06.

Avbokar du/ni tiden senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du/ni betala en avgift på 400 kronor per person oavsett besökstyp. Det gäller även för patienter med frikort. Vid avbokning kan det dröja flera månader innan ny tid kan ges. Om du lämnar återbud/uteblir mer än 2 gånger avslutas remiss och väntelista.

Ytterkläder

Häng av dig ytterkläder i ett av våra låsbara skåp men förvara inte värdesaker i skåpet. Reproduktionsmedicin kan inte ta ansvar för dina tillhörigheter. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter, många har astma eller allergi och embryon är mycket känsliga.

Samtycken

Hälsodeklarationer

Under besöket

Är du patient i behandling ankomstregistrerar du dig i vår entré.

Ska du lämna spermaprov går du direkt till vänster innanför entrén, till provinlämning spermier på Reproduktionsmedicinska laboratoriet.

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare och barnmorskor.

Provtagning

Eventuellt tas nya blodprover avseende Hepatit B, Hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, Syfilis samt immunitetsprövning mot Röda hund (rubella). Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv (äggreserv) detta görs med ultraljudsundersökning (AFC) samt blodprov (AMH). Prover får inte vara äldre än 2 år.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Du/ni kommer att få muntlig och skriftlig information om behandlingen/den fortsatta planeringen.

Efter besöket

Efter besöket kan du/ni kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling.

Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett test av oss.

Redan efter 18 dagar kan kvinnan göra testet enligt anvisningarna och få ett första besked. Hur ni sedan går vidare beror på om resultatet blir positivt eller negativt.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Någon att tala med

1177 Vårdguiden

Graviditetsrapport

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

En barnmorskas dag på jobbet