Pneumocystis jirovecii

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Pneumoni med misstanke om Pneumocystisetiologi
Bronkalveolärt lavage (BAL) följt av inducerat sputum och sputum är de mest representativa provmaterialen.​

Beställ: Pneumocystis jirovecii-DNA -BAL, -sputum

Övriga provmaterial från luftvägar:
Hos patienter där BAL- eller sputumprov inte kan erhållas, till exempel hos barn, kan andra provmaterial accepteras för DNA-analys. Pinnprov eller borstprov analyseras inte på grund av dålig representativitet. 

Beställ: Pneumocystis jirovecii-DNA -Övr 
Ange nasofarynxaspirat, trakealsekret, bronkialsekret eller munsköljvätska på Lokalisation

Svamp-Ag, Betaglukan som komplementanalys.
Svampmarkören Betaglukan rekommenderas som stöd vid misstanke om Pneumocystis pneumoni. 

Tilläggsinformation

Opportunistisk svamp som kan orsaka pneumoni framför allt hos immunsupprimerade patienter.  
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Pneumocystis jirovecii-DNA
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provtagning BAL 
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt
  • Provet ska komma till laboratoriet inom 48 timmar
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Pneumocystis jirovecii-DNA: Svar lämnas inom 2 vardagar.

P. jirovecii DNA besvaras med en semikvantitativ bedömning av mängd.
Pneumocystis jirovecii-Ag (IF) har utgått från analyssortimentet​​
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​