Pneumocystis jirovecii

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Pneumoni med misstanke om Pneumocystisetiologi

Bronkalveolärt lavage (BAL) följt av inducerat sputum och sputum är de mest representativa provmaterialen.​

Beställ: Pneumocystis jirovecii-DNA -BAL, -sputum

Övriga provmaterial från luftvägar

Hos patienter där BAL- eller sputumprov inte kan erhållas, till exempel hos barn, kan andra provmaterial accepteras för DNA-analys. Pinnprov eller borstprov analyseras inte på grund av dålig representativitet. 

Beställ: Pneumocystis jirovecii-DNA -Övr 
Ange nasofarynxaspirat, trakealsekret, bronkialsekret eller munsköljvätska på Lokalisation

Svamp-Ag, Betaglukan som komplementanalys.

Svampmarkören Betaglukan rekommenderas som stöd vid misstanke om Pneumocystis pneumoni. 
Se Svampantigen, betaglukan

Tilläggsinformation

Opportunistisk svamp som kan orsaka pneumoni framför allt hos immunsupprimerade patienter.  
Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

​Pneumocystis jirovecii-DNA

Använd Sterilt provrör
- Bronkoalveolärt lavage (BAL) Provtagning BAL

Använd Sputumburk
- Sputum Provtagning sputum

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör och Sputumburk

- Förvara provet kylt
- Provet ska komma till laboratoriet inom 48 timmar

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:

Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Pneumocystis jirovecii-DNA: Svar lämnas inom 2 vardagar.
P. jirovecii DNA besvaras med en semikvantitativ bedömning av mängd.

Pneumocystis jirovecii-Ag (IF) har utgått från analyssortimentet​​
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​