Svampantigen, betaglukan

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Betaglukan
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om invasiv svampinfektion, hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ
Till exempel Candida, Aspergillus, Fusarium, Pneumocystis
Beställ: Svamp-Ag, betaglukan -S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Svamp-Ag, betaglukan
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Separat rör krävs för denna analys.

Undvik hemolys som kan störa analysen.
Centrifugera röret samma dag, 10 minuter 2000 g. Röret ska inte hällas av före transport.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Felkällor: Hemolys, synlig förekomst av bilirubin, lipemi (grumlig serum)
Svarsrutiner:
Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svar lämnas inom 3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​