Svampantigen, betaglukan

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Betaglukan
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om invasiv svampinfektion, hos immunsupprimerad eller svårt sjuk individ

Till exempel Candida, Aspergillus, Fusarium, Pneumocystis
Beställ: Svamp-Ag, betaglukan -S
Beställ: Svamp-Ag, betaglukan -Csv

Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Separat rör krävs för denna analys.

Svamp-Ag, betaglukan

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (Serum), Undvik hemolys som kan störa analysen.

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), minst 100 µL i separat rör.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

- Undvik hemolys som kan störa analysen.
- Centrifugera röret samma dag, 10 minuter 2000 g.
- Upp till 2 veckor, förvaras kylt. Röret ska inte hällas av före transport.
- Mer än 2 veckor, häll över serum till nytt rör och förvara fryst.

Sterilt provrör

- Upp till 2 veckor, förvaras kylt.
- Mer än 2 veckor, förvaras fryst.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Felkällor: Hemolys, synlig förekomst av bilirubin, lipemi (grumlig serum)
Svarsrutiner:

Svarstid beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Svamp-Ag, betaglukan: Svar lämnas inom 2 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​