Hepatit C

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: HCV
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut hepatit
Beställ: Hepatit C HCV-Ak -S 
Kan vid stark misstanke om infektion kompletteras med Hepatit C (HCV)-RNA.

Vid akut hepatit av okänd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C antikroppar: 
Beställ: Hepatit akut diag -S 
Analys: Hepatit A-Ak, hepatit A IgM, hepatit B HBc-Ak, hepatit B HBs-Ak, hepatit B HBsAg, hepatit C HCV-Ak utförs alltid tillsammans.

Hepatit C-bärare, kontroll
Inför behandling samt behandlingskontroll:
Beställ: Hepatit C (HCV)-RNA -P 
Beställ: Hepatit C (HCV)-genotyp -P 

Screening
Dialys, preoperativt, stickskada exponerad/smittkälla, inför organdaonation:       
Beställ Hepatit C HCV-Ak -S (serum)​

Fertilitetsscreening 
Infektionsscreening gravida

Konfirmationstester (HIV, hepatit B och hepatit C), endast prov vidarebefordrade från andra laboratorier.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Hepatit C HCV-Ak
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit akut diag (hepatit A, B och C)
- Blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit C (HCV)-RNA
- Blodprov i EDTA-rör, lila propp

Hepatit C (HCV)-genotyp
- Blodprov i EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:
- Kylt: max 1 dygn
- Transporteras om möjligt kylt

Centrifugerat prov:
- Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
- Rumstemperatur: max 1 dygn
- Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Prover som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Hepatit C HCV-Ak: Negativt svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare någon vecka.

Hepatit akut diag (hepatit A, B och C): Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Hepatit C (HCV)-RNA: Svar lämnas inom 1 vecka.
Hepatit C (HCV)-genotyp: Svar lämnas inom 2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​