Hepatit B

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • HBV
  • HBsAg
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:

Akut hepatit/infektionsmisstanke

Beställ: Hepatit B diag -S
Analys: Hepatit B HBsAg, hepatit B HBs-Ak och hepatit HBc-Ak utförs alltid tillsammans.
 

Vid akut hepatit av okänd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C antikroppar

Beställ: Hepatit akut diag -S
Analys: Hepatit A-Ak, hepatit A IgM, hepatit B HBc-Ak, hepatit B HBs-Ak, hepatit B HBsAg, hepatit C HCV-Ak utförs alltid tillsammans.
 

Hepatit B-bärare, kontroll

Beställ: Hepatit B HBsAg -S
Beställ: Hepatit B HBsAg, kvant -S
Beställ: Hepatit B HBe-Ag -S
Beställ: Hepatit B HBe-Ak -S

Beställ: Hepatit B (HBV)-DNA -P
 

Resistensbestämning och genotypning

Beställ: Hepatit B (HBV)-resistens och genotyp -P
 

Screening

Dialys, stickskada exponerad/smittkälla, inför organdonation:
Beställ: Hepatit B HBsAg -S
Beställ: Hepatit B HBs-Ak -S
Beställ: Hepatit B HBc-Ak -S
 

Preoperativt:
Antigen: Beställ: Hepatit B HBsAg -S

Fertilitetsscreening
Infektionsscreening gravida


Bedömning av antikroppsstatus

Immunitet: Beställ: Hepatit B HBs-Ak -S
Inför vaccination: Beställ: Hepatit B HBc-Ak -S

Konfirmationstester för HIV, hepatit B och hepatit C utförs endast på prov vidarebefordrade från andra laboratorier.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Antikroppar och antigen

- Hepatit B diag
- Hepatit akut diag (hepatit A, B och C)

- Hepatit B HBsAg
- Hepatit B HBsAg, kvant
- Hepatit B HBs-Ak

- Hepatit B HBc-Ak

- Hepatit B HBe-Ag
- Hepatit B HBe-Ak

DNA, resistens och genotyp

- Hepatit B (HBV)-DNA
- Hepatit B (HBV)-resistens och genotyp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

EDTA-rör

Ocentrifugerat prov:
- Kylt: max 1 dygn
- Transporteras om möjligt kylt

Centrifugerat prov:
- Centrifugera EDTA-röret och häll av plasman till ett avhällningsrör utan tillsats. Ange på röret att det innehåller plasma.
- Rumstemperatur: max 1 dygn
- Kylt: max 5 dygn, transportera provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet om möjligt med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Hepatit B Ak/Ag (antikroppar och antigen): Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Hepatit B (HBV)-DNA: Svar lämnas inom 1 vecka.
Hepatit B res. gen/genotyp: Svar lämnas inom 2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​