Hepatit B

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • HBV
  • HBsAg
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut hepatit/infektionsmisstanke
Beställ: Hepatit B diag -serum
Analys: Hepatit B HBsAg, hepatit B HBs-Ak och hepatit HBc-Ak utförs alltid tillsammans. 

Vid akut hepatit av okänd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C antikroppar:
Beställ: Hepatit akut diag -serum
Analys: Hepatit A-Ak, hepatit A IgM, hepatit B HBc-Ak, hepatit B HBs-Ak, hepatit B HBsAg, hepatit C HCV-Ak utförs alltid tillsammans.

Hepatit B-bärare, kontroll
Beställ: Hepatit B HBsAg -serum
Beställ: Hepatit B HBsAg, kvant -serum
Beställ: Hepatit B HBe-Ag -serum
Beställ: Hepatit B HBe-Ak -serum

Beställ: Hepatit B (HBV)-DNA -plasma

Resistensbestämning och genotypning
Beställ: Hepatit B res. gen/genotyp -plasma

Screening
Dialys, stickskada exponerad/smittkälla, inför organdonation
Beställ: Hepatit B HBsAg -serum
Beställ: Hepatit B HBs-Ak -serum
Beställ: Hepatit B HBc-Ak -serum

Preoperativt
Antigen: Beställ Hepatit B HBsAg -serum

Fertilitetsscreening
Infektionsscreening gravida

Bedömning av antikroppsstatus
Immunitet: Beställ Hepatit B HBs-Ak -serum
Inför vaccination: Beställ Hepatit B HBc-Ak -serum

Konfirmationstester för HIV, hepatit B och hepatit C utförs endast på prov vidarebefordrade från andra laboratorier.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Hepatit B diag 
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp​

Hepatit akut diag (hepatit A, B och C)
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit B HBsAg, Hepatit B HBs-Ak, Hepatit B HBc-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit B HBsAg, kvant, Hepatit B HBe-Ag, Hepatit B HBe-Ak
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit B (HBV)-DNA 
- blodprov i EDTA-rör, lila propp​

Hepatit B res. gen/genotyp
- blodprov i EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör 
  • Ocentrifugerat prov
  • Förvaras kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​

EDTA-rör
  • ​Ocentrifugerat prov​
  • Förvaras kylt​
  • EDTA-röret bör helst nå laboratoriet inom 24 timmar. I undantagsfall kan en transporttid upp till 48 timmar accepteras. 
  • Om provresultatet ska jämföras med tidigare resultat bör provtagning och transportförhållanden i sådana fall standardiseras.
Skicka provet snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Hepatit B Ak/Ag (antikroppar och antigen): Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Hepatit B (HBV)-DNA: Svar lämnas inom 1 vecka.
Hepatit B res. gen/genotyp: Svar lämnas inom 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​