ESBL-producerande Enterobacterales

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • ESBL:ESBL-CARBA
  • Enterobacteriaceae
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening eller misstanke om bärarskap av ESBL
ESBL och ESBL-CARBA påvisas i analysen
Beställ: ESBL -feces 

Smittspårning av endast ESBL-CARBA
Endast ESBL-CARBA påvisas i analysen
Beställ: ESBL-CARBA -feces
Hos patienter med riskfaktorer kan prov för ESBL-CARBA tas från andra provlokaler, se Vårdhygiens handlingsprogram.
Beställ: ESBL-CARBA -stomi, -sår, -urin   
Beställ: ESBL-CARBA -övrigt. Ange provmaterial på Lokalisation

Övriga resistenta gramnegativa stavar screenas enligt särskilda anvisningar, efter samråd med Vårdhygien
Beställ: Bakteriescreening specifik art, resistens Provtagning
Beställ: Acinetobacter, karbapenemresistent Provtagning Acinetobakter

För mer information om handlingsprogram se Vårdhygien Vårdgivarguiden

Tilläggsinformation

ESBL: Extended spectrum betalaktamas – orsakar främst resistens mot cefalosporiner.
ESBL-CARBA: Extended spectrum betalaktamas, karbapenemas – orsakar resistens mot karbapenemer, i vissa fall även mot cefalosporiner.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange om provet är smittspårning och vilken avdelning som berörs.
Provtagning:
För mer information om handlingsprogram se Vårdhygien Vårdgivarguiden 

ESBL (ESBL och ESBL-CARBA påvisas)
-feces, TRANSWAB lila Provtagning feces

ESBL-CARBA (Endast ESBL-CARBA påvisas)
-feces, TRANSWAB lila Provtagning feces

ESBL-CARBA
(övriga provlokaler, efter samråd med Vårdhygien)
- stomi, TRANSWAB lila
- sårsekret, TRANSWAB lila Provtagning sår

- urin (KAD), Sterilt provrör Provtagning urin
- övrigt, ange provlokal

Patientanvisning för ESBL
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
ESBL och ESBL-CARBA: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.

I vissa fall där ovanlig typ av ESBL-CARBA misstänkts, skickas provet vidare till Folkhälsomyndigheten för typning. Svarstiden kan då vara upp till 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​​​
Kommentar:
Gramnegativa bakterier tillhörande ordningen Enterobacterales som producerar ESBL, dvs betalaktamas med utvidgat spektrum, utgör ett växande antibiotikaresistensproblem.