Bakteriescreening specifik art, resistens

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Multiresistenta bakterier, MRB
  • Resistenta bakterier
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Serratia
Indikationer / kompletterande analyser:

Screening för bärarskap av resistenta bakterier

Screening gäller bakterier som inte är MRSA, VRE, ESBL-producerande Enterobacteriaceae och Karbapenemresistent Acinetobacter.
 

Exempel där analysen kan vara aktuell

- Screening av patienter som samvårdats med patient som är koloniserad eller infekterad med multiresistent Pseudomonas aeruginosa. 
- En anhopning av odlingsfynd med ovanlig resistens som till exempel gentamicinresistent E. coli kan föranleda screening av samvårdade patienter. 
- Spridning av Serratia på exempelvis neonatalavdelning.

Beställ: Bakteriescreening specifik art, resistens -F
Beställ: Bakteriescreening specifik art, resistens -Övr
 

Ange bakterieart och/eller resistensmönster

Bakterieart och/eller resistensmönster måste anges i beställningens informationsruta "Ange bakterieart/resistensmönster enligt överenskommelse med laboratoriet"
Utförs efter samråd med Vårdhygien och kontakt med laboratoriet, telefon 08-123 719 99.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Fyll i önskad bakterieart och/eller resistensmönster i avsedd ruta, i beställningen.
Provtagning:

Bakteriescreening specifik art, resistens

 
Övrigt,
- Ange typ av prov. Se anvisning för respektive provmaterial
 

För utförande av provtagning se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning

Feces (Pinnprov) 

Använd TRANSWAB lila 
Provet kan tas på olika sätt beroende på om avföring kan presteras eller inte.

1. Fecesprov efter avföring
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

2. Om avföringsprov inte kan presteras
För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut.

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

TRANSWAB och övriga prov

- Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Bakteriescreening specifik art, resistens: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​