Bakteriescreening specifik art, resistens

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Multiresistenta bakterier, MRB
  • Resistenta bakterier
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Serratia
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening för bärarskap av resistenta bakterier
Screening gäller bakterier som inte är MRSA, VRE, ESBL-producerande Enterobacteriaceae och Karbapenemresistent Acinetobacter.

Exempel där analysen kan vara aktuell:
- screening av patienter som samvårdats med patient som är koloniserad eller infekterad med multiresistent Pseudomonas aeruginosa. 
- en anhopning av odlingsfynd med ovanlig resistens som till exempel gentamicinresistent E. coli kan föranleda screening av samvårdade patienter. 
- spridning av Serratia på exempelvis neonatalavdelning.

Beställ: Bakteriescreening specifik art, resistens -F
Beställ: Bakteriescreening specifik art, resistens -Övr

Bakterieart och/eller resistensmönster måste anges i beställningens informationsruta "Ange bakterieart/resistensmönster enligt överenskommelse med laboratoriet"
Utförs efter samråd med Vårdhygien och kontakt med laboratoriet, telefon 08-517 719 99.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Fyll i önskad bakterieart och/eller resistensmönster i avsedd ruta, i beställningen.
Provtagning:
Bakteriescreening specifik art, resistens
- feces, TRANSWAB lila Provtagning feces
- övrigt, Se provtagningsanvisning för respektive typ av prov
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Bakteriescreening specifik art, resistens: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​