Enterovirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Coxsackievirus
  • ECHO-virus
  • Poliovirus
Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Luftvägsinfektion

Beställ: Luftvägspanel nedre eller övre
Enterovirus-RNA ingår i diagnostik av Luftvägspanel
 

Serös meningit

Beställ: CNS-panel  -Csv
Analys: Enterovirus-RNA ingår i diagnostik av CNS panel
 
Beställ Enterovirus-RNA -F
 

Misstänkt neonatal enterovirusinfektion samt infektion hos gravid

Provtagning beroende på symtom.
Beställ: Enterovirus-RNA  -Csv, -F, -Fo vt (fostervatten), -Plac, -S
 

Hand-fot och munsjukdom

Beställ: Enterovirus-RNA -Blåsa

Myo/pericardit

Beställ: Enterovirus-RNA -F
Pericardvätska, beställ på Övrigt, ange Enterovirus-RNA och pericardvätska.
 

Vid svår luftvägssjukdom eller med neurologiska komplikationer

Enterovirus-D68, viruset påvisas framförallt i luftvägarna. Analysen kan utföras på luftvägsprov vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.

Typning av enterovirus

Inom ramen för polioövervakning utförs typning av påvisat enterovirus i csv rutinmässigt. Komplettera provtagningen med fecesprov.

Typning av påvisat enterovirus i övriga provmaterial kan utföras på begäran. Analysen kan utföras vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.
 

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet

Beställ: Poliovirusimmunitet -S
Analys: Poliovirus 1-Ak och poliovirus 3-Ak utförs alltid tillsammans.
Analysen utförs på Folkhälsomyndigheten
Remiss:
Elektronisk remiss: TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Enterovirus-RNA
 
- Blodprov
 
 
Använd Sterilt provrör
- Fostervatten, 2-3 mL
- Pericardvätska, 2-3 mL
- Placenta 1 cm3 i provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning
 
Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar, Provtagning Feces
 

CNS-panel

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1mL 

Poliovirusimmunitet    
Provtagning utförs enligt anvisning på Folkhälsomyndigheten .
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Fecesrör, Strerilt provrör och TRANSWAB

- Förvaras kylt
 

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

CNS-panel: Svar lämnas inom 6 timmar.
Enterovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Enterovirus-D68-RNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Typning på begäran: Svar lämnas inom 1-2 veckor. 

Poliovirusimmunitet: Analysen utförs på Folkhälsomyndigheten. Svar lämnas av Karolinska Universitetslaboratoriet, Klinisk mikrobiologi.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​