Enterovirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Coxsackievirus
  • ECHO-virus
  • Poliovirus
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Luftvägsinfektion:
Beställ: Luftvägsvirus
Enterovirus-RNA ingår i diagnostik av luftvägsvirus.

Serös meningit:
Beställ: Enterovirus-RNA  -Csv, -F
Beställ: CNS virus -Csv
Analys: Enterovirus-RNA, herpes simplex virus 1-, herpes simplex virus 2- och varicella zoster virus-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstänkt neonatal enterovirusinfektion samt infektion hos gravid:
Provtagning beroende på symtom.
Beställ: Enterovirus-RNA  -Csv, -F, -Fo vt (fostervatten), -Plac, -S

Hand-fot och munsjukdom:
Beställ: Enterovirus-RNA 

Myo/pericardit:
Beställ: Enterovirus-RNA -F
Pericardvärska, beställ på Övrigt, ange Enterovirus-RNA och pericardvätska.

Vid svår luftvägssjukdom eller med neurologiska komplikationer:
Enterovirus-D68, viruset påvisas framförallt i luftvägarna. Analysen kan utföras på luftvägsprov vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.

Inom ramen för polioövervakning utförs typning av påvisat enterovirus i csv rutinmässigt. Komplettera provtagningen med fecesprov.

Typning av påvisat enterovirus i övriga provmaterial kan utföras på begäran. Analysen kan utföras vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet
Beställ: Poliovirusimmunitet -S
Analys: Poliovirus 1-Ak och poliovirus 3-Ak utförs alltid tillsammans.
Analysen utförs på Folkhälsomyndigheten
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Enterovirus-RNA
 - blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- blåsa, TRANSWAB, lila Provtagning blåsmaterial
- cerebrospinalvätska (Csv), Sterilt provrör Provtagning Csv
- feces, Fecesrör, 2-3 skedar, Provtagning Feces
- fostervatten, Sterilt provrör, 2-3 mL
- pericardvätska, Sterilt provrör, 2-3 mL
- placenta 1 cm3 i Sterilt provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning
    
Poliovirusimmunitet    
Provtagning utförs enligt anvisning på Folkhälsomyndigheten.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Enterovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Enterovirus-D68-RNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Typning på begäran: Svar lämnas inom 1-2 veckor. 

Poliovirusimmunitet: Svar lämnas av Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk mikrobiologi.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​​​