Enterovirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Coxsackievirus
  • ECHO-virus
  • Poliovirus
  • Enterovirus-D68
Indikationer / kompletterande analyser:

Akut sjukdom

Luftvägsinfektion

Beställ: Luftvägspanel nedre eller övre
Enterovirus-RNA ingår i diagnostik av Luftvägspanel
 

Serös meningit

Beställ: CNS virus/bakterie-PCR -Csv
Analys: Enterovirus-RNA ingår i diagnostik av CNS virus/bakterie-PCR
 
Beställ Enterovirus-RNA -F
 

Misstänkt neonatal enterovirusinfektion samt infektion hos gravid

Provtagning beroende på symtom.
Beställ: Enterovirus-RNA -F, -Fo vt (fostervatten), -Plac, -S
 

Hand-fot och munsjukdom

Beställ: Enterovirus-RNA -Blåsa

Myo/pericardit

Beställ: Enterovirus-RNA -F
Pericardvätska, beställ på Övrigt, ange Enterovirus-RNA och pericardvätska.
 

Vid svår luftvägssjukdom eller med neurologiska komplikationer

Enterovirus-D68, viruset påvisas framförallt i luftvägarna. Analysen kan utföras på luftvägsprov vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.

Typning av enterovirus

Inom ramen för polioövervakning utförs typning av påvisat enterovirus i csv rutinmässigt. Komplettera provtagningen med fecesprov.

Typning av påvisat enterovirus i övriga provmaterial kan utföras på begäran. Analysen kan utföras vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.
 

Bedömning av antikroppsstatus/immunitet

Beställ: Poliovirusimmunitet -S
Analys: Poliovirus 1-Ak och poliovirus 3-Ak utförs alltid tillsammans.
Analysen utförs på Folkhälsomyndigheten
Remiss:
- Elektronisk remiss: TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Enterovirus-RNA

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (Serum)

Använd TRANSWAB lila
- Blåsa, Provtagning blåsmaterial

Använd Sterilt provrör
- Fostervatten, 2-3 mL
- Pericardvätska, 2-3 mL
- Placenta 1 cm3 i provrör med 0,5-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning

Använd Fecesrör
- Feces, 2-3 skedar, Provtagning Feces

CNS virus/bakterie-PCR

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1mL

Poliovirusimmunitet     

Provtagning utförs enligt anvisning på Folkhälsomyndigheten .
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Fecesrör, Strerilt provrör och TRANSWAB

- Förvaras kylt

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- CNS-panel: Svar lämnas inom 6 timmar.
- Enterovirus-RNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
- Enterovirus-D68-RNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
- Typning på begäran: Svar lämnas inom 1-2 veckor. 

- Poliovirusimmunitet: Analysen utförs på Folkhälsomyndigheten. Svar lämnas av Karolinska Universitetslaboratoriet, Klinisk mikrobiologi.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​