Dimorf svamp, Paracoccidioides

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Paracoccidioides
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion med Paracoccidioides

Beställ: Svampodling -sputum, -vävnad.
Direktmikroskopi ingår.
Ange paracoccidoidesmisstanke på Kliniska uppgifter.

Beställ: Paracoccidioides brasiliensis-Ak -serum

Svampsekvensering

Svamp-DNA, sekvensering (ITS) kan beställas på Vävnad, BAL, Csv och Övrigt.
Se provtagningsanvisning: Svamp-DNA, sekvensering

Risk för laboratoriesmitta

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om Paracoccidioides på remissen.

Tilläggsinformation

Endemiska områden för Paracoccidioides brasiliensis är Central och Sydamerika. Dissemination till andra organ är ovanlig.
Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange misstanke om Paracoccidioides på samtliga mikrobiologiska remisser.

Provtagning:

Svampodling

Använd Sputumburk
- Sputum Provtagning sputum

Använd Sterilt provrör med koksaltlösning
- Vävnad, minst 2 mm läggs i 0,5 mL-1,0 mL koksaltlösning Provtagning vävnad

Paracoccidioides brasiliensis-Ak

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (Serum)

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sputumburk och Sterilt provrör

- Förvaras kylt

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 8 veckor.
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
- Paracoccidioides brasiliensis-Ak: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​