Dimorf svamp, Paracoccidioides

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Paracoccidioides
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om paracoccidoidesinfektion
Beställ: Svampodling -sputum, -vävnad
Direktmikroskopi ingår. Ange paracoccidoidesmisstanke på Kliniska uppgifter.

Beställ: Paracoccidioides brasiliensis-Ak -serum

Risk för laboratoriesmitta
För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om Paracoccidoides på remissen.

Tilläggsinformation

Endemiska områden för Paracoccidioides brasiliensis är Central och Sydamerika. Dissemination till andra organ är ovanlig.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi. Ange paracoccidoidesmisstanke på samtliga mikrobiologiska remisser.
Provtagning:
Svampodling
- sputum, sputumburk
- vävnad. Provtagning

Paracoccidioides brasiliensis-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Svampodling:​
  • Förvaras kylt
Paracoccidioides brasiliensis-Ak:
  • Ocentrifugerat prov
  • ​​Förvaras kylt​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 8 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Paracoccidioides brasiliensis-Ak: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.