Dimorf svamp, Histoplasma

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Histoplasma
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion med Histoplasma

Svampodling rekommenderas i kombination med antikroppsbestämning. Ange histoplasmosmisstanke på Kliniska uppgifter. 

Beställ: Svampodling -Sput, -Vävnad,
Beställ: Svampodling -Punktat. Ange benmärg på Lokalisation. Direktmikroskopi ingår.
Beställ: Blododling, svamp -B

Beställ: Histoplasma capsulatum-Ak -serum

Svampsekvensering

Svamp-DNA, sekvensering (ITS) kan beställas på Vävnad, BAL, Csv och Övrigt.
Se provtagningsanvisning: Svamp-DNA, sekvensering

Risk för laboratoriesmitta

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om histoplasmos på remissen.

Detektion av Histoplasma antigen

För akut misstänkt infektion rekommenderas Histoplasma antigen i urin och blod. Analysen utförs inte i Sverige, kontakta svamplaboratoriet för diskussion, via Kundservice telefon 08-123 719 99.

Tilläggsinformation

Histoplasmos förekommer hos både immunkompetenta och immunkomprometterade individer. Endemiska områden för histoplasmos är Nordamerika (Ohio och Missisipi ), Central och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.

Naturlig reservoir är förmultnande träd och grottor med  fladdermöss och fågelspillning.

Histoplasmos kan ge pneumoni men kan också spridas via blodet och ge allvarliga skador i till exempel lever, mjälte, lymfkörtlar, benmärg och hud.

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Klinisk misstanke om Histoplasmos ska anges på samtliga mikrobiologiska remisser.

Provtagning:

Svampodling

Använd Sputumburk
- Sputum Provtagning sputum

Använd Sterilt provrör med koksalt
- Vävnad, minst 2mm läggs i rör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning. Provtagning vävnad

Använd Na-heparinrör, mörkblå propp
- Benmärg 0,5-2 mL 

Blododling, svamp

Använd Mycosis IC/F blodflaska 
- Blod Provtagning Blododling

Histoplasma capsulatum-Ak

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (Serum)

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sputumburk, Sterilt provrör och Na-heparinrör

- Förvaras kylt

Blodflaska

- Förvaras i rumstemperatur
- Blodflaskorna ska om möjligt vara på laboratoriet inom 2 timmar

Serumrör

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemp: Max 1 dygn
  • Kylt: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

 ​Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odlingen pågår 8 veckor.
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
- Histoplasma capsulatum-Ak: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Blododling, svamp: Svarsrutin Blododling
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​