Dimorf svamp, Blastomyces

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Blastomyces
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion med Blastomyces

Svampodling rekommenderas i kombination med antikroppsbestämning.       

Beställ: Svampodling -Sput, -Vävnad (ange lokalisation)
Direktmikroskopi ingår, utförs inte på pinnprov.
Ange blastomycesmisstanke på Kliniska uppgifter

Beställ: Blastomyces dermatitidis-Ak -S

Svampsekvensering

Svamp-DNA, sekvensering (ITS) kan beställas på Vävnad, BAL, Csv och Övrigt.
Se provtagningsanvisning: Svamp-DNA, sekvensering

Risk för laboratoriesmitta

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om blastomykos på remissen.

Tilläggsinformation

Endemiska områden för blastomykos är Nordamerika (Ohio och Mississipi).

Lungorna drabbas vanligen men svampen kan också spridas via blodet till andra organsystem, exempelvis hud, ben, mjälte och centrala nervsystemet.

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange blastomycesmisstanke på samtliga mikrobiologiska remisser.

Provtagning:

Svampodling

Använd Sputumburk
- Sputum Provtagning sputum

Använd Sterilt provrör med koksaltlösning
- Vävnad, minst 2 mm läggs i 0,5 mL-1,0 mL koksaltlösning Provtagning vävnad

Blastomyces dermatitidis-Ak

Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov (Serum) 

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sputumburk och Sterilt provrör

- Förvaras kylt

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Prov som skickas med post

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 8 veckor.
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
- Blastomyces dermatitidis-Ak: Svar lämnas vanligen inom 5 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​