Dimorf svamp, Blastomyces

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Blastomyces
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om blastomycesinfektion
Svampodling rekommenderas i kombination med antikroppsbestämning.       
 
Beställ: Svampodling -Sput, -Vävnad (ange lokalisation)
Direktmikroskopi ingår, utförs inte på pinnprov.
Ange blastomycesmisstanke på Kliniska uppgifter

Beställ: Blastomyces dermatitidis-Ak -S

Svamp-sekvensering ITS kan beställas på vävnad, bal, csv och övrigt.
Se Svamp-DNA, sekvensering (ITS)

Risk för laboratoriesmitta

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om blastomykos på remissen.

Tilläggsinformation

Endemiska områden för blastomykos är Nordamerika (Ohio och Mississipi).  Lungorna drabbas vanligen men svampen kan också spridas via blodet till andra organsystem, exempelvis hud, ben, mjälte och centrala nervsystemet.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi.
Ange blastomycesmisstanke på samtliga mikrobiologiska remisser.
Provtagning:
Svampodling
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
- vävnad. Provtagning vävnad

Blastomyces dermatitidis-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Svampodling:
  • Förvaras kylt
Blastomyces dermatitidis-Ak:
  • Ocentrifugerat prov
  • ​Förvaras kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odling pågår 8 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Blastomyces dermatitidis-Ak: Svar lämnas vanligen inom 5 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​