Bakteriell fecesdiagnostik och Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Bakteriell fe​cesdiagnostik
Akut sjukdom
Beställ: Bakteriell fecesdiagnostik -F
Analys: Salmonella-DNA, Shigella-EIEC-DNA, Campylobacter-DNA, Yersinia-DNA, EHEC-DNA, ETEC-DNA, EPEC-DNA, EAEC-DNA utförs alltid tillsammans​

Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad 
Vid fördjupad utredning av diarré efter förtäring av skaldjur eller vid misstanke om Kolera.
Utredning av långvarig diarré eller diarré där klinisk eller epidemiologisk misstanke om Kolera (Vibrio) inte kan uteslutas.

Beställ: Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad -F
Analys: Salmonella-DNA, Shigella-EIEC-DNA, Campylobacter-DNA, Yersinia-DNA, EHEC-DNA, ETEC-DNA, EPEC-DNA, EAEC-DNA Odling av Aeromonas, Plesiomonas och Vibrio (kolera) utförs alltid tillsammans.

Övrigt
Vid misstanke om sepsis, ta även blododling
Beställ: Blododling, aerob/anaerob -B

​Postinfektiös komplikation
Se Salmonella och Yersinia antikroppar
Remiss:
Elektronisk remiss TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Kliniska uppgifter
Ange 
- förmodad smittort
- om patienten varit utomlands ange land
- historik och symtom
Provtagning:
Bakteriell fecesdiagnostik, Bakteriell fecesdiagnostik, utvidgad
- Feces, Provtagning feces​

Blododling
Använd aerob och anaerob blodflaska
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

TRANSWAB
  • Förvaras kylt. Bör anlända till laboratoriet inom 24 timmar​
 
Blodflaska
  • Torka bort synligt blod från flaskorna
  • Förvaras i rumstemperatur
  • Ska vara på laboratoriet snarast, om möjligt inom 2 timmar

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner​.
Felkällor: Känsligheten, framförallt för Shigella och EHEC sjunker vid långa transporttider (>24 timmar). Upprepad provtagning ökar känsligheten.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet. 

Bakteriell fecesdiagnostik
Positiva och negativa svar lämnas senast nästkommande vardag.
 
Vid positiva resultat utförs odling för Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia, EHEC. Typning och eventuell resistensbestämning utförs.
Svar lämnas inom 1–3 vardagar.​

Bakteriell fecesdiagnostik, utvidgad
Slutsvar lämnas inom 3 vardagar.​

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​