Bakteriell fecesdiagnostik och Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Bakteriell fe​cesdiagnostik
Akut sjukdom
Beställ: Bakteriell fecesdiagnostik -F
Analys: Salmonella-DNA, Shigella-EIEC-DNA, Campylobacter-DNA, Yersinia-DNA, EHEC-DNA, ETEC-DNA, EPEC-DNA, EAEC-DNA utförs alltid tillsammans​

Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad 
Vid fördjupad utredning av diarré efter förtäring av skaldjur eller vid misstanke om Kolera.
Utredning av långvarig diarré eller diarré där klinisk eller epidemiologisk misstanke om Kolera (Vibrio) inte kan uteslutas.

Beställ: Bakteriell fecesdiagnostik utvidgad -F
Analys: Salmonella-DNA, Shigella-EIEC-DNA, Campylobacter-DNA, Yersinia-DNA, EHEC-DNA, ETEC-DNA, EPEC-DNA, EAEC-DNA Odling av Aeromonas, Plesiomonas och Vibrio (kolera) utförs alltid tillsammans.

Övrigt
Vid misstanke om sepsis, ta även blododling
Beställ: Blododling, aerob/anaerob -B

​Postinfektiös komplikation
Beställ: Yersinia -Ak- S
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange 
- förmodad smittort
- om patienten varit utomlands ange land
- historik och symtom

Pappersremiss – beställning Salmonella/Yersinia antikroppar: endast Yersinia antikroppar utförs.​
Provtagning:
Bakteriell fecesdiagnostik
- feces, TRANSWAB lila Provtagning feces​

Bakteriell fecesdiagnostik, utvidgad
- feces, TRANSWAB lila Provtagning feces

Blododling
- blodprov i aerob och anaerob blodflaska. Provtag​ning blododling

Yersinia-Ak 
-blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

TRANSWAB lila:
  • Kylt: Bör anlända till laboratoriet inom 24 timmar​
Serumrör:
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemp: max 1 dygn
  • Kyl: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Centrifugerat prov:
  • Kyl: mer än 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner​.
Felkällor: Känsligheten, framförallt för Shigella och EHEC sjunker vid långa transporttider (>24 timmar). Upprepad provtagning ökar känsligheten.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet. 

Bakteriell fecesdiagnostik: Positiva och negativa svar lämnas senast nästkommande vardag. 
- Vid positiva resultat utförs odling för Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia, EHEC. Typning och eventuell resistensbestämning utförs.
Svar lämnas inom 1–3 vardagar.​

Bakteriell fecesdiagnostik, utvidgad: Slutsvar lämnas inom 3 vardagar.​

Yersinia-Ak: Svar lämnas inom 3 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​