Salmonella och Yersinia antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Yersinia antikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid postinfektiösa komplikationer såsom reaktiv artrit. Vid utredning av akut gastroenterit rekommenderas bakteriell fecesdiagnostik.

Antikroppar:
Beställ: Salmonella -Ak -S (Salmonella IgG, Salmonella IgM)
Analysen utförs på Labmedicin Immunologi, Lund. AnalysPortalen - Labmedicin Skåne (skane.se)

Beställ: Yersinia-Ak -S (Yersinia IgA, Yersinia IgG)
Analysen utförs på Labmedicin Immunologi, Lund. AnalysPortalen - Labmedicin Skåne (skane.se)

Skicka beställning och rör till Karolinska Universitetslaboratoriet.

Remiss:

Elektronisk remiss TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Kliniska uppgifter
Ange
-Insjukningsdatum
-Symtom
-Uppgift om utlandsvistelse, land och tidpunkt för vistelsen.

Provtagning:

Salmonella IgG/IgM-Ak och Yersinia IgG/IgA-Ak

Använd serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blodprov

Provtagningsanvisningar Lund (Analysportalen Labmedicin Skåne)
Se Salmonella serologi och Yersinia serologi

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Serumrör
- Förvara provet kylt
- Rumstemperatur: max 1 dygn; Kyl: max 3 dygn.
- Se analysportalen Labmedicin Skåne
Skicka provet enligt ordinarie rutin till Karolinska Universitetslaboratoriet.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Salmonella Ak och Yersinia Ak: Svar lämnas inom 3 veckor av Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetslaboratoriet.

Ackreditering:

Se ackrediteringar och certifiering, Labmedicin Skåne