Kolmonoxidhemoglobin, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: COHb
Rapportnamn: B-COHb
Indikationer / kompletterande analyser:
COHb-koncentrationen bestäms för att påvisa kolmonoxidförgiftning. Normalnivån hos rökare är förhöjd och ligger vanligen på 4,0-9,0%.

Kolmonoxid bildas även vid vävnadsskada, framför allt vid hemolys. Nedbrytningsprocessen av hem-gruppen genererar kolmonoxid. COHb bör inte användas för att påvisa hemolys, men det är en viktig differentialdiagnos till intoxikation.

Om analysen används för att följa ett hemolysförlopp, så observera att CO-nivåerna har några dagars eftersläpning jämfört med det kliniska förloppet.

Hemoglobinvarianter (framför allt HbM-varianter), färgämnen (ex metylenblått) och kobalamin i hög dos vid behandling av cyanidförgiftning ger felaktiga värden pga interferens med metoden.

Metod:
CO-Oximetri
Remiss:
Elektroniskt TakeCare
Elektroniskt i  Labportalen
Pappersremiss: konsultremiss

Ingår även i aB/kB/vB-Blodgaser.
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp.
Mikrorör accepteras inte.

Röret måste fyllas tills vakuumet är slut och proppen får ej avlägsnas.

Till Klinisk kemi inom 1 timme efter provtagning. 

Methemoglobin kan analyseras på samma rör. 

COHb kan även analyseras från hepariniserad blodgasspruta eller hepariniserad blodgaskapillär. Provet ska då hanteras som en blodgas. Se provtagningsanvisning för arteriella, kapillära eller venösa blodgaser.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.
Referensintervall:

Enhet: %
< 2,0
Rökare 4,0 - 9,0

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej