Arteriella blodgaser, aB-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Beställs som aB-Blodgaser, besvaras enligt referensvärdeslistan.
Indikationer / kompletterande analyser:

Arteriella blodgaser används för bedömning av ventilation, syresättning och syra/bas-status.

Metod:
Potentiometri/Amperometri/CO-Oximetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän.

Provtagning:

Artärblod i hepariniserad blodgasspruta,

Blodgasspruta med blandningskula, 1,7 mL minsta provmängd 1 mL
Blodgasspruta 3 mL minsta provmängd 0,8 mL
Blodgasspruta 1 mL enbart för neonatalt bruk. Minsta provmängd 0,3 mL

  1. Undvik att få in luft i sprutan. Ta bort ev. kanyl från sprutan och förslut med plastproppen.
  2. Knacka försiktigt på sprutan och tryck sakta upp blodet i proppen så att proppen fylls med blod och ingen luft finns kvar.
  3. Blanda ordentligt genom att försiktigt rulla och vända sprutan flera gånger.

Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Får ej skickas med rörpost!

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
  • Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
  • Får inte skickas med rörpost!
 
Sprutor som anländer laboratoriet utan plastpropp kommer att kasseras och besvaras med kommentaren ”Ej förslutet prov”.
Referensintervall:
 
​aB-pH (Vätejonkonc.)​7,35-7,45
​​aB-pCO2(Koldioxidtension)​4,6-6,0​​kPa
​aB-pO2 (Syrgastension)< 50 år 10,0-13,0
​> 50 år 8,0-13,0
​kPa
​aB-BE(st) (Base Excess)+ 3​mmol/L
​aB-St.bikarbonat ​22-27​mmol/L
​aB-sO2 (Saturation)​​> 95​​%
​aB-MetHb (Oxiderat Hb)​< 1,5​%
​aB-COHb (Kolmonoxid-Hb)​​< 2
Rökare 4,0-9,0
​​%
​aB-Hb (Hemoglobin) ​Se anvisning för Hemoglobin, B- ​g/L
​aB-Calciumjon, fri​1,02-1,31mmol/L​
​aB-Natrium​Se anvisning för Natrium, P-​mmol/L​
​aB-Kalium​Se anvisning för Kalium, P-​mmol/L​
​aB-Klorid​Se anvisning för Klorid, P-​mmol/L​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Följande analyser är ackrediterade: pH, pCO2, pO2 och Calciumjon, fri.
Kommentar:

Kort tid mellan provtagning och analys ger ett säkrare analysresultat.
Otillräcklig blandning av provet medför risk för koagelbildning i provet och därmed felaktiga analysresultat.
Luft i sprutan ger ett gasutbyte vilket påverkar ett flertal komponenter.
pH – falskt högt. pCO2 – falskt lågt. pO2 – falskt högt. sO2 – falskt högt.
Ca2+ - falskt lågt. HCO3 – falskt lågt.

Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, d.v.s. pH-normering utförs ej.

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​