Venösa blodgaser, vB-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Beställs som vB-Blodgaser och besvaras enligt referensvärdeslista.
Indikationer / kompletterande analyser:
Venösa blodgaser används för att följa syra/bas-status på kliniskt stabila patienter.
För kritiskt sjuka patienter rekommenderas endast ett arteriellt taget prov.

Metod:
Potentiometri/CO-Oximetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Pappersremiss: Konsultremiss.
 
Provtagning:
Venöst blod

Blodgasspruta med blandningskula, 1,7 mL minsta provmängd 1 mL
Blodgasspruta 3 mL minsta provmängd 0,8 mL
Blodgasspruta 1 mL enbart för neonatalt bruk. Minsta provmängd 0,3 mL

 1. Undvik att få in luft i sprutan. Ta bort ev. kanyl från sprutan och förslut med plastproppen.
 2. Knacka försiktigt på sprutan och tryck sakta upp blodet i proppen så att proppen fylls med blod och ingen luft finns kvar.
 3. Blanda ordentligt genom att försiktigt rulla och vända sprutan flera gånger.

Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Får ej skickas med rörpost!

Prov tas i perifer infart (PVK) eller med direktpunktion.
Infusioner måste ha varit avstängda i minst 15 minuter före provtagning för att undvika felvärden.

Perifer infart (PVK):

 1. Ta först en slask motsvarande infartens volym. 
 2. Aspirera långsamt för att undvika turbulent flöde eller för att få in luft i blodgassprutan. Förslut med plastproppen.
 3. Knacka försiktigt på sprutan och tryck sakta upp blodet i proppen så att proppen fylls med blod och ingen luft finns kvar.
 4. Blanda ordentligt genom att försiktigt rulla och vända sprutan flera gånger. 

Direktpunktion:

 1. Provet tas med direktpunktion som vid venprovtagning. Blodgassprutan (Radiometer PICO-Safe) förs över nålen i hylsan så att gummipackningen förs ner och tätar mot sprutans mynning. Aspirera långsamt för att undvika turbulent flöde eller för att få in luft i blodgassprutan. Förslut med plastproppen.
 2. Knacka försiktigt på sprutan och tryck sakta upp blodet i proppen så att proppen fylls med blod och ingen luft finns kvar.
 3. Blanda ordentligt genom att försiktigt rulla och vända sprutan flera gånger.

Länk till venös blodgasprovtagningsfilm.​

Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Får ej skickas med rörpost!

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​

 • Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter. 
 • Får ej skickas med rörpost!
Sprutor som anländer laboratoriet utan plastpropp kommer att kasseras och besvaras med kommentaren ”Ej förslutet prov”.
Referensintervall:
​vB-pH (Vätejonkonc.) ​7,32-7,43
​vB-pCO2(Koldioxidtension)  ​5,6-7,0 ​ kPa
​vB-BE(st) (Base Excess) ​± 3 ​mmol/L
​vB-St.bikarbonat  ​ 22-27 ​mmol/L
​vB-MetHb (Oxiderat Hb) ​< 1,5 ​%
​vB-COHb (Kolmonoxid-Hb) ​< 2,0
Rökare 4,0-9,0
%​
​vB-Hb (Hemoglobin) ​Se anvisning för Hemoglobin, B- ​ g/L
​vB-Calciumjon, fri 1,08-1,32​ ​ mmol/L
​vB-Natrium Se anvisning för​ Natrium, P- ​mmol/L
​vB-Kalium ​Se anvisning för​ Kalium, P- ​mmol/L
​vB-Klorid ​Se anvisning för​ Klorid, P- ​mmol/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:

Kort tid mellan provtagning och analys ger ett säkrare analysresultat.
Otillräcklig blandning av provet medför risk för koagelbildning i provet och därmed felaktiga analysresultat.
Luft i sprutan ger ett gasutbyte vilket påverkar ett flertal komponenter.
pH – falskt högt. pCO2 – falskt lågt. Ca2+ - falskt lågt. HCO3 – falskt lågt.
Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, d.v.s. pH-normering utförs ej.

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk) ​