Instruktioner blodprovtagning

Här hittar du instruktionsfilmer för venprovtagning, kapillärprovtagning och venös blodgas samt skriftliga instruktioner för blododling samt stabilisering av läkemedlet 5-FU.

Kvalitetssäkrad venprovtagning inklusive preanalys

Filmens längd är cirka 8 minuter och visar

  • provtagning med sticksäkra produkter i armveck
  • alternativ provtagning med sticksäkert venprovtagningsset på handrygg
  • värmebehandling med speciell värmekudde
  • smärtbehandling med EMLA®-plåster
  • vanliga preanalytiska fel

Instruktionsfilm för venprovtagning

Instruktionsfilm om kvalitetssäkrad venös provtagning och alternativ venprovtagning. Produkter för provtagning, handhygien, värmebehandling, smärtlindring.

 

Kvalitetssäkrad kapillärprovtagning inklusive preanalys 

Filmen innehåller kapillärprovtagning med microrör samt en PNA (patientnära analyser) del som visar provtagning med kuvett för Hb- och glukosbestämning.

Filmens längd är ca 22 minuter och visar

  • Provtagning med microrör
  • Provtagning patientnära analyser (PNA) med kuvett för Hb- och glukosbestämning
  • Analys av Hb och glukos från venös blod (EDTA rör)
  • Vanliga preanalytiska fel

Instruktionsfilm för kapillärprovtagning

Preanalys och kvalitetssäkrad kapillärprovtagning med microrör samt provtagning med kuvett för Hb- och Glukos bestämning. Viktigt att tänka på för att få en bra provkvalitet.

Venös blodgas

Filmens längd är 7 minuter.

Blododling

Utbildningen är en del i Karolinska Universitetslaboratoriets  utbildningsmaterial om preanalys och provtagning. Kursen finns även på Lärtoget, Region Stockholms utbildningsportal.

Utbildningsstöd till blododling

Stabilisering av läkemedlet 5-FU

Provtagning och stabilisering av läkemedlet 5-FU