Erytrocytmorfologi, B-

Klinisk kemi

Rapportnamn: B-Erytrocytmorfologi
Indikationer / kompletterande analyser:
Anemiutredning, exempelvis sickleceller, schistocyter, sfärocyter.
Metod:
Mikroskopi/visuell bedömning
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen

Vid beställning av erytrocytmorfologi utförs även B-Blodstatus. Ingår även i B-Celler vid manuell granskning.

Specifik frågeställning krävs.

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Venöst prov

  • OBS får inte centrifugeras
  • Rumstemperatur, max 8 timmar
  • Kylt, max 8 timmar
  • Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 8 timmar och bifogas.

Kapillärt prov

  • OBS får inte centrifugeras​
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
  • Kylt, max 4 timmar
  • Vid längre tids förvaring ska minst två blodutstryk, märkta med lid-nummer, göras inom 4 timmar och bifogas.​
Referensintervall:
Utlåtande
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja