Ektacytometri,osmosc

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Ektacytometer
 • Erytrocytmembran
Rapportnamn: Ektacytometri,osmosc
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen är ett viktigt komplement vid frågeställning erytrocytmembrandefekt.

Den används om misstanke om erytrocytmembrandefekt kvarstår efter normalt utfall på flödescytometriundersökning.

Metod:

Osmotisk gradient ektacytometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

OBS! Tidsbokning krävs, se under Provtagning.

Prov ska inte tas förrän 2-3 månader efter blodtransfusion. Om sådan givits de senaste 3 månaderna, måste detta anges på remissen. 

Provtagning:

Tidsbokning krävs före provtagning.

Ring Klinisk kemi, Karolinska Huddinge, telefon 08-123 812 31 för tidsbokning (vardagar), instruktion om provtagning och packning av prov för transport till laboratoriet.

Vid förhinder/utebliven provtagning lämnas återbud till laboratoriet senast dagen innan det bokade datumet.

Förvaring / transport:

Kontakta Klinisk kemi, Karolinska (se ovan).

 

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 

 • Rumstemperatur, max 24 timmar
 • Kylt, vid förvaring längre än 24 timmar
 • Får inte skickas i rörpost

Prov som anländer till laboratoriet dagen efter provtagning:

 • Resultat för Blodstatus och B-Retikulocyter samt två blodutstryk, tagna vid provtagningstillfället, ska medfölja provet.
Referensintervall:

Se utlåtande

Svarsrutiner:

Analys utförs efter överenskommelse

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

I gruppen Ektacytometri,osmosc ingår analyserna:

 • Erc(B)-EImax,osmosc.
 • Erc(B)-Omin,osmosc.
 • Erc(B)-Ohyper,osmosc
 • Erc(B)-Area,osmosc.
 • Ektacytometri-utlåt