Albumin i urin

Klinisk kemi

Rapportnamn: Se kommentar
Remiss:

​Se respektive analys.

Provtagning:

​Se aktuell analys under kommentar.

Förvaring / transport:

​Se respektive analys.

Referensintervall:

​Se respektive analys.

Svarsrutiner:

​Se respektive analys.

Ackreditering:

​Se respektive analys.

Kommentar:

Mängden albumin i dygnsurin (24 h) anses vara det bästa måttet på utsöndringen av albumin i urinen. Av praktiska skäl mäts ofta  albuminkoncentrationen i ett stickprov, men resultatet påverkas då av patientens diures (urinproduktion). Genom att relatera U-Albumin till U-Kreatinin (U-Albumin/Kreatinin index) reduceras inverkan av varierande diures. Följande övre gränsvärden för U-Albumin/Kreatinin i stickprov från morgonurin respektive stickprov senare under dagen har rekommenderats av EQUALIS expertgrupp för proteinanalyser.

U-Albumin/Kreatinin (mg/mmol)
Övre gränsvärde

Morgonurin (den första portionen) < 3,0
Annat stickprov (under dagen) < 5,0

 

Ett normalt U-Albumin/Kreatinin utesluter albuminuri.

Följande analysmetoder för albumin i urin finns således att beställa (för provtagningsanvisning se respektive analys):

Stickprov urin:

U-Albumin ingår även i Pt(U)-Proteinfraktioner alternativt i U-Proteinfraktioner/Kreatinin samt i U-Proteinuri/Kreatinin