Albumin, natt, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Albumin, natt
Indikationer / kompletterande analyser:
Används vid uppföljning av påvisad mikroalbuminuri/albuminuri hos patienter med till exempel diabetes och hypertoni.
Albuminuri/mikroalbuminuri kan enkelt uteslutas i ett stickprov urin (morgon- eller dagurin).
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:
Urinen samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinvolym och uppsamlingsperiod på remissen/beställningen. 
Urinsamling ska ske under 6-14 timmar. Vid samlingstid utanför dessa gränser eller uppgift om tid/volym saknas besvaras provet endast med koncentration samt kvot U-Albumin/Kreatinin.

Patientanvisning finns för urinsamling under natt för mätning av albumin.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Dygnsmängd:

  • Skicka hel dunk, eller
  • blanda urinen väl och häll av 10 mL till ett centrifugrör.

Dunk/centrifugrör:

  • Förvaras och skickas kylt, hållbarhet max 6 dygn.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/min
< 15
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:
Ja