Albumin, natt, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Albumin, natt
Indikationer / kompletterande analyser:
Används vid uppföljning av påvisad mikroalbuminuri/albuminuri hos patienter med till exempel diabetes och hypertoni.
Albuminuri/mikroalbuminuri kan enkelt uteslutas i ett stickprov urin (morgon- eller dagurin).
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:
Urinen samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinvolym och uppsamlingsperiod på remissen/beställningen. 
Urinsamling ska ske under 6-14 timmar. Vid samlingstid utanför dessa gränser eller uppgift om tid/volym saknas besvaras provet endast med koncentration samt kvot U-Albumin/Kreatinin.

Patientanvisning finns för urinsamling under natt för mätning av albumin.
Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad urin i centrifugrör. Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in. 
Urinen kan förvaras i kyl 6 dygn. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/min
< 15
Ackreditering:
Ja