Albumin/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Albumin/Kreatinin, dag, U-
  • Albumin/Kreatinin, morgon, U-
Rapportnamn: U-Alb/Krea
Indikationer / kompletterande analyser:
Ett enkelt sätt att utesluta albuminuri/mikroalbuminuri med ett stickprov.
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​
Provtagning:
10 mL i centrifugrör, koniskt, PS (polystyren), av nykastad urin.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Häll av 10 mL välblandad urin till ett centrifugrör
  • Förvaras kylt, max 6 dygn
  • Fryst, vid längre än 6 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mg/mmol

Stickprov, morgonurin:
U-Albumin/Kreatinin kvot  < 3,0 mg/mmol

Stickprov, annan tid än morgon:
U-Albumin/Kreatinin kvot  < 5,0 mg/mmol

Resultat svaras ut med referensområdet för morgonurin i labdatasystemet. I medföljande kommentar anges referensområdet för urinprov övrig tid.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej