Albumin, dygn, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Albumin, dygn
Indikationer / kompletterande analyser:
Att mäta mängden albumin i en dygnsmängd urin anses av många som det säkraste sättet att bedöma graden av albuminuri.
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


(Ingår även i Pt(U)-Proteinfraktioner)

Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av albumin varierar över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration samt kvot U-Albumin/Kreatinin.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl och häll av 10 mL till ett centrifugrör.
Dunk/centrifugrör:
  • Förvaras och skickas kylt, hållbarhet max 6 dygn.
Referensintervall:

Enhet: mg/d
< 30

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja