Albumin, dygn, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Albumin, dygn
Indikationer / kompletterande analyser:
Att mäta mängden albumin i en dygnsmängd urin anses av många som det säkraste sättet att bedöma graden av albuminuri.
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


(Ingår även i Pt(U)-Proteinfraktioner)

Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av albumin varierar över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration samt kvot U-Albumin/Kreatinin.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.
Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd i centrifugrör. Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Urinen kan förvaras i kyl 6 dygn. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt. 
Referensintervall:

Enhet: mg/d
< 30

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja