Tyrosinfosfatas IA-2 ak

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • IA2-ak
  • ICA
  • Ö-cellsantikroppar
  • Insulinomassocierat protein-2
  • Tyrosinfosfatasliknande protein
Rapportnamn: S-IA2-ak
Indikationer / kompletterande analyser:

Differentialdiagnostik av diabetes mellitus typ 1 och 2.

Kompletterande analys:
S-GAD-ak

Tilläggsinformation

Antikroppar mot glutaminsyra-decarboxylas (GAD) och antikroppar mot membranbunden tyrosinfosfatas (IA-2) analyseras främst för diagnos och differentialdiagnostik av diabetes mellitus typ1 och 2, samt som screening för att kunna bedöma risk för att få diabetes vid andra organspecifika autoimmuna sjukdomar t.ex. polyendokrint syndrom, hypothyreos och Mb Addison.

En del patienter har endast antikroppar mot ett öcellsantigen, medan andra reagerar med flera. Vid diagnostillfället kan upp till 90 % ha antikroppar mot ett eller flera av öcellsantigenerna GAD65, IA-2 eller insulin. Andelen positiva beror på ålder (unga har högre andel), sjukdomsduration (andelen minskar med tiden) och etnisk bakgrund.

Anti-IA-2 förekommer hos 48-80 % av nydiagnostiserade patienter med diabetes mellitus typ 1. Antikroppen är vanligast hos barn. Antikroppen har en låg sensitivitet för LADA (”latent autoimmune diabetes in adults”) men indikerar en snabbare progress till insulinberoende då den påvisas.

Hos patienter med insulinberoende diabetes mellitus där beta(β)-cellerna blivit förstörda kan anti-GAD- och anti-IA-2-analyserna utfalla negativt.

Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. 
Referensintervall:
​< 8 IE/mL negativt

≥ 8 IE/mL positivt

Svarsrutiner:
Analysen utförs varannan vecka.
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30