Insulin-ak

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Insulin-ak
Indikationer / kompletterande analyser:

​Insulin autoantikroppar (IAA) dvs antikroppar hos patienter som inte behandlats med insulin sedan tidigare, är en markör för diagnostik och riskbedömning för utveckling av typ-1 diabetes tillsammans med antikroppar mot GAD, IA2 och ZnT8. Antalet, vilka och även nivåer av dessa antikroppar tillsammans med den genetiska HLA-profilen kan användas för att bedöma risken för utveckling av T1D. Prevalensen av IAA har en inverskorrelation med ålder för diabetes debut och IAA är ofta den första diabetes-ak att förekomma hos små barn i risk för att drabbas av sjukdomen.

Hos en del patienter med T1D kan insulin-antikroppar (IA) också bildas efter att ha fått exogent insulin. Analysmetoden kan inte skilja dessa från autoantikroppar, men IAA brukar förekomma i lägre nivåer.

Metod:

​ELISA

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin​
Immunologi

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp alternativt rör utan tillsats, röd propp.

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Referensintervall:

​<2,4 E/mL

Svarsrutiner:

​Analys utförs vanligen varannan till var tredje vecka.

Ackreditering:

​Nej.