Zink-Transporter 8-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • ZnT8-ak (IgG)
  • ICA
  • Diabetes
  • Ö-cellsantikroppar
Rapportnamn: S-ZnT8-ak (IgG)
Indikationer / kompletterande analyser:

​Diagnostik av diabetes mellitus typ 1 (T1D)

GAD-ak, IA2-ak

Tilläggsinformation

​Proteinet Zink Transporter 8 (ZnT8; gen SLC30A8) är en zink-transportör som uttrycks fr.a. i pankreas cellöar, där det sannolikt utgör en viktig del i maskineriet som frisätter insulin.

Antikroppar mot ZnT8 analyseras främst för diagnos av diabetes mellitus typ 1 (T1D) och LADA (latent autoimmune diabetes in adults).

Ca. 55-70% av barn med prediabetes har sådana antikroppar vid insjuknandet och ofta flera år innan, men de minskar snabbt under det första året efter debut av insulinberoende diabetes och ses därför mindre ofta hos vuxna typ-1 diabetiker. Anti-ZnT8-ak ses oftast tillsammans med ngn eller några av de andra antikropparna.

Hos vuxna med LADA förekommer anti-ZnT8-ak hos ca 25-35% och förekomsten predikterar hos denna grupp ett kommande insulinberoende i samma grad som antikroppar mot insulin, GAD65 och IA2. Över 95% av LADA patienterna är positiva för någon av de fyra antikropparna vid debut av symtom, och risken för utveckling av insulinberoende ökar med antalet antikroppar.

Metod:

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. 

Referensintervall:

​<15 E/mL

Svarsrutiner:

​Analysen utförs normalt varannan till var tredje vecka.

Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30