Glutaminsyra-decarboxylas-ak

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • GAD-ak
  • ICA
  • Ö-cellsantikroppar
Rapportnamn: S-GAD-ak
Indikationer / kompletterande analyser:

Differentialdiagnostik av diabetes mellitus typ 1 och 2 samt utredning av neurologiska åkommor som t.ex. Stiff-person syndrom (OBS: Vid utredning av neurologiska tillstånd bör "Neuronal-GAD-ak" beställas istället).

Kompletterande analys: 
S-IA2-ak

Tilläggsinformation

Antikroppar mot glutaminsyra-decarboxylas (GAD) och antikroppar mot membranbunden tyrosinfosfatas (IA-2) analyseras främst för diagnos och differentialdiagnostik av diabetes mellitus typ1 och 2, samt som screening för att kunna bedöma risk för att få diabetes vid andra organspecifika autoimmuna sjukdomar t.ex. polyendokrint syndrom, hypothyreos och Mb Addison.

En del patienter har endast antikroppar mot ett öcellsantigen, medan andra reagerar med flera. Vid diagnostillfället kan upp till 90 % ha antikroppar mot ett eller flera av öcellsantigenerna GAD65, IA-2 eller insulin. Andelen positiva beror på ålder (unga har högre andel), sjukdomsduration (andelen minskar med tiden) och etnisk bakgrund.

Antikropparna identifierar även s.k. latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA). I över 80 % av fallen utvecklar LADA patienter insulinberoende inom några få år efter diagnos.   

Hos patienter med insulinberoende diabetes mellitus där beta(β)-cellerna blivit förstörda kan GAD-ak och IA-2-ak-analyserna utfalla negativt.

Antikroppar mot GAD förekommer även hos patienter med neurologiska tillstånd såsom Stiff-person syndrom, refraktära epileptiska anfall och limbisk encefalit/encefalomyelit, och i dessa fall i väldig höga nivåer (ofta över 20 000 E/mL).

Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. 
Referensintervall:

<​​5 IE/mL = negativ
​5 IE/mL = positiv

OBS: Normal referensintervall för "Neuronal-GAD-ak" är <20 000 E/mL. 

Svarsrutiner:
Analysen utförs 1ggr/vecka.
Ackreditering:

Ja

Neuronal GAD65-ak är dock inte ackrediterad.

 

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30